دسترسی به محتوای اصلی

شهرداری تهران ارقام فساد دورۀ قالیباف را ۲٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد

سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار پیشین تهران
سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار پیشین تهران DR

مجید فراهانی، رئیس کمیتۀ بودجۀ شهرداری تهران، گفته است که در دورۀ دوازدۀ سالۀ صدارت سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران دست کم ۲٠ هزار میلیارد تومان گم شده است. او خواستار کمیتۀ ویژه ای برای پی گیری موارد گستردۀ فساد در شهرداری تهران طی دورۀ دوازده سالۀ فعالیت قالیباف به عنوان شهردار پایتخت شده است.

تبلیغ بازرگانی

مجید فراهانی گفته است که برای نمونه در سال ٩۵ درآمد شهرداری تهران ٢٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان گزارش شده است. اما در گزارش ارایه شده از سوی محمدباقر قالیباف درآمد شهرداری تهران ٢١ هزار و ١٣۰ میلیارد تومان اعلام شده و به این ترتیب معلوم نیست که این میان بر سر ١۴٠٠ میلیارد تومان چه آمده است.

همین امر در مورد هزینه های شهرداری در سال ٩۵ صادق است. در این سال حسابرس شهرداری هزینه های آن را ١۹ هزار و ٦٧۲ میلیارد تومان گزارش کرده، هر چند خود شهردار، محمد باقر قالیباف، هزینه شهرداری را ١٩ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان اعلام کرده است. مجید فراهانی افزوده است که علت اختلاف ١٠٠ میلیارد تومانی در این بین روشن نیست. او گفته است که در نظرسنجی ها شهرداری ها جزء فاسدترین دستگاه ها در نظر عموم مردم ایران هستند.

رئیس کمیتۀ بودجۀ شهرداری تهران افزوده است که خود او برخی قراردادهای عمرانی و ساختمانی شهرداری تهران را بررسی کرده و به جرأت می تواند بگوید که ارقام قراردادهای امضا شده دست کم دو تا سه برابر بیشتر از ارقام واقعی آنها است. این قراردادها به گفتۀ مجید فراهانی برخلاف قانون و با ترک تشریفات مناقصه امضا شده و بسیاری از قراردادها و معاملات شهرداری نه با یک شخصیت حقوقی، بلکه با یک شخص معّین امضا شده است.

رئیس کمیتۀ بودجۀ شهرداری تهران در پایان گفته است که متاسفانه فساد در شهرداری از مدیران عالیرتبه آغاز می شود و سپس به مدیران پایین دست سرایت می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.