دسترسی به محتوای اصلی
ایران

[صدا] عراقچی در پاریس چه می‌خواهد؟

عراقچی
عراقچی عکس: خبرگزاری فرانسه

عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران همراه با گروهی از مقامات اقتصادی ایران به پاریس آمده است. همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات ایران و فرانسه درباره برجام اعلام کرد که «خوشبختانه در بسیاری موارد دیدگاه ها به هم نزدیک شده است.» فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس درباره این مذاکرات به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه توضیح می‌دهد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.