دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا/ سنا/ دونالد ترامپ

[صدا] وکلای مدافع ترامپ در سنا، نتیجۀ رویکرد دموکرات‌ها را، محروم کردن مردم آمریکا از حق انتخاب دانستند

پات سیپولونی، وکیل مدافع کاخ سفید که هدایت گروه مدافعان دونالد ترامپ را برعهده دارد، در جلسۀ مجلس سنا صحبتت می‌کند. شنبه ۵ بهمن/ ٢۵ ژانویه ٢٠٢٠
پات سیپولونی، وکیل مدافع کاخ سفید که هدایت گروه مدافعان دونالد ترامپ را برعهده دارد، در جلسۀ مجلس سنا صحبتت می‌کند. شنبه ۵ بهمن/ ٢۵ ژانویه ٢٠٢٠ HO/ US Senate TV/ AFP

وکلای مدافع دونالد ترامپ، در نخستین روز از دفاعیات، روز شنبه ٢۵ ژانویه/ ۵ بهمن، رویکرد دفاعی خود را بر سیاسی خواندن اتهامات گذارده و نتایج چنین اقدامی را برای کشور خطرناک خواندند.

تبلیغ بازرگانی

وکلای مدافع  همچنین اعلام کردند که قصد استفاده از تمامی زمان اختصاص داده به دفاع را ندارند و ادّلۀ خود را بسرعت ارائه خواهند کرد تا اخذ تصمیم در این باره هر چه زودتر صورت گیرد. آنان روز گذشته تنها دو ساعت از ٨ ساعت در اختیار خود را مورد استفاده قرار دادند.

پات سیپولونی، وکیل مدافع کاخ سفید که هدایت گروه مدافعان دونالد ترامپ را برعهده دارد، در جلسۀ روز گذشته تأکید کرد که دموکرات‌ها هیج سند و دلیلی که نشان‌دهندۀ خطای رئیس جمهوری باشد ارائه نکرده‌اند و تنها هدف آنها برکناری او برای جلوگیری از حضور وی در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.