دسترسی به محتوای اصلی
صندوق بین المللی پول :

بیکاری و رکود منشاء ناآرامی‌های منطقه است و وضع ایران در این زمینه بدتر از سایر کشورهاست

eghtessade- arme- صندوق بین‌المللی پول
eghtessade- arme- صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بیکاری و رکود اقتصادی منشاء ناآرامی های جاری در شماری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. همین منبع افزوده است که در میان کشورهای منطقه وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل عمدتاً تحریم های آمریکا از همه بدتر است به طوری که رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به منفی ۹٫۵ درصد رسیده است.

تبلیغ بازرگانی

صندوق بین المللی پول در گزارشی که دربارۀ دورنمای اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده، نوشته است که تنش های اجتماعی بعضاً گویای آهنگ کُند رشد اقتصادی در این مناطق هستند، هر چند همین منبع افزوده است که تنش های تجاری جهانی، نوسانات شدید بهای نفت و پی آمدهای ناروشن خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا از دیگر عوامل وضعیت حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می روند.

مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول گفته است که نرخ رشد کشورهای منطقه پایین تر از حد لازم برای مقابله با بیکاری است به ویژه اینکه در این منطقه نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۵ تا ٣٠ درصد است و مقابله با بیکاری نیازمند رشد اقتصادی بالاتر از یک یا دو درصد است.

صندوق بین المللی پول تصریح کرده است که در این منطقه نرخ بیکاری به طور متوسط به ١١ درصد می رسد در حالی که این رقم در اقتصاد کشورهای نوظهور یا کشورهای در حال توسعه ٧ درصد برآورد می شود.

گزارش صندوق بین المللی پول اضافه می کند که زنان و جوانان ضعیف ترین اقشار بیکاران منطقه را تشکیل می دهند. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زنان ١۸ درصد و جوانان ۲٣ درصد بیکاران هستند.

از مطالبات مهم تظاهرات و اعتراض های خیابانی در الجزایر، سودان، عراق و لبنان اصلاحات اقتصادی و از میان رفتن فساد رهبران سیاسی است. در سال های گذشته لبنان یکی از ضعیف ترین نرخ های رشد را داشته و با کسری بودجه و ترازمنفی تجاری روبرو بوده است. در غالب این کشورها قروض دولتی بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی است و این رقم در لبنان و سودان بیش از ١۵٠ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می شود. هزینۀ فزایندۀ این قروض از موانع مهم سرمایه گذاری و رشد است.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود تصریح کرده است که به دلیل کاهش بهای نفت رشد اقتصادی کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی از ٠٫٧ درصد فراتر نخواهد رفت، در حالی که این نرخ در سال گذشته ۲ درصد بوده است. صندوق بین المللی پول به کشورهای منطقه توصیه کرده که علاوه بر انجام اصلاحات اقتصادی باید از وابستگی خود به نفت بکاهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.