دسترسی به محتوای اصلی

طغیان رودخانه سن - پاریس، فرانسه

طغیان رودخانه سن
طغیان رودخانه سن RFI/Persian

MODIFIER LA VIDÉOطغیان رودخانه "سِن"، برخی سال‌ها موجب مشکلاتِ عمده‌ای برای شهروندان پاریس و حومه پایتخت فرانسه می‌شود که در حاشیه بستر این رودخانه معروف زندگی می کنند. با وجودی که طرح های بسیاری از جمله ایجاد دریاچه‌های مصنوعی در اطراف پاریس برای جذب و نگهداری آب و در نتیجه مقابله با طغیان این رودخانه تدارک دیده شده است، اما این طرح‌ها مانع از آن نمی‌شود که برخی از سال‌ها که میزان بارش باران بیش از اندازه معمول است، رودخانه "سن" طغیان کند. امسال نیز همانند سال ۲۰١۶ بارش زیاد باران موجب بالا آمدن آب رود خانه "سن" در پاریس و حومه بستر این رودخانه شده است. طغیان این رودخانه، با توقف حرکت‌ برخی از قطارهای شهری و اختلال در رفت و آمد و زندگی مردم این شهر و حومه آن همراه شده است.

تبلیغ بازرگانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.