دسترسی به محتوای اصلی

ظریف : سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر هنوز معّین نشده است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران ایسنا

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت که معاهدۀ مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر آخرین مراحل خود را طی می کند و برای تصویب نهایی به زودی به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد. ظریف تصریح کرد که کلیه تصمیم های ایران در چارچوب این معاهده پس از امضای شورای عالی امنیت ملی و همچنین امضای رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، گرفته شده اند.

تبلیغ بازرگانی

ظریف در پاسخ به سئوال سه تن از نمایندگان مجلس دربارۀ سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر و رژیم حقوقی ایران در در دریا گفت : "در این معاهده ما در زمینۀ پهنه یا بستر دریای خزر به نتیجه نرسیده ایم و قرار شد پنج کشور ساحلی دریای خزر بر اساس قراردادهای دوجانبه در اینباره با یکدیگر مذاکره کنند."

ظریف در جای دیگری از سخنانش مدعی شد که بر خلاف سایر کشورهای ساحلی دریای خزر، سواحل ایران در این دریا "مناسب نیستند" و این، ترسیم خط مبداء برای تعیین سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر را با مشکل روبرو می‌کند. ظریف سپس تأکید کرد : "پس از آنکه خط مبداء ایران در دریای خزر مشخص شد معاهدۀ مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس خواهد آمد و علت اینکه این معاهده تاکنون به مجلس نیامده این است که منتظریم  تا خط مبداء ایران در دریای خزر ترسیم شود."

ظریف همچنین گفت که وجود پنج کشور ساحلی عملاً تعیین وضعیت یا رژیم حقوقی دریای خزر را با مشکل روبرو می کند و "بر خلاف وضعیت اروند رود" که بر پایۀ قرارداد دوجانبه میان ایران و عراق تعیین شده، هر گونه توافق برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر لزوماً باید پنج جانبه باشد. با این حال، محمد جواد ظریف تصریح کرد که هم اکنون در قسمت شمالی دریای خزر میان قزاقستان و روسیه توافقی صورت گرفته است. محمد جواد ظریف چند بار تأکید کرد که پیرو توافقات صورت گرفته هیچ نیرو و کشور خارجی اجازۀ حضور در دریای خزر را ندارد و این به گفتۀ او دستاورد مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.