دسترسی به محتوای اصلی
الجزایر/ انتخابات

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری بیمار الجزایر، در آخرین مهلت ثبت نام، رسماً نامزد جانشینی خود شد

دانشجویان دانشگاه الجزایر در اعتراض به نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری ٨٢ سالۀ الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل این کشور. یکشنبه ۱٢ اسفند/ ٣ مارس ٢٠۱٩
دانشجویان دانشگاه الجزایر در اعتراض به نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری ٨٢ سالۀ الجزایر در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل این کشور. یکشنبه ۱٢ اسفند/ ٣ مارس ٢٠۱٩ REUTERS/Ramzi Boudina

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری ٨٢ سالۀ الجزایر که از ٧ سال پیش در پی یک سکتۀ مغزی قادر به تکلم نیست و در این مدت هیچ سخنی با شهروندان این کشور نگفته است، امروز در آخرین ساعات باقی مانده از مهلت ثبت نام، نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل رسمی کرد. او از شش روز پیش در ژنو واقع در سوئیس بستری است و ثبت نام وی توسط ستاد انتخاباتی او صورت گرفت.

تبلیغ بازرگانی

نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین دور پی در پی در انتخابات ریاست جمهوری هر چند کاملاً مورد انتظار بود، اما با توجه به تظاهرات اخیر در کشور، هنور برخی در این گمان بودند که شاید وی و یا اطرافیانی که از جانب او اخذ تصمیم می‌کنند، در این باره تجدید نظر کنند. هر چند چاپ میزان دارائی‌های رئیس جمهوری، چنانکه قانون انتخابات خواستار آنست، شب گذشته هر گونه شائبۀ تغییر نظر را در این زمینه از میان برد، اما تا بعدازظهر یکشنبه ٣ مارس/ ١٢ اسفند، نامزدی وی بصورت رسمی در دفتر شورای قانون اساسی ثبت نشده بود. شورای قانون اساسی در بارۀ روند ثبت نام در پایگاه خبری خود خواستار آنست که هر «نامزد شرکت در انتخابات باید با وقت قبلی پروندۀ ثبت نام خود را تسلیم شورا کند» با این حال چنین به نظر می‌رسد که چنین روندی پایۀ قانونی ندارد. بگزارش رسانه‌های الجزایر، ثبت نام عبدالعزیز بوتفلیقه تنها چند ساعت پیش از پایان مهلت مقرر توسط رئیس جدید ستاد انتخاباتی او، عبدالغنی زعلان صورت گرفته است.
اندکی پیش از آن، بگفتۀ یک روزنامه‌نگار حاضر در مقرّ شورای قانون اساسی، چند کامیونت شمار بسیاری کارتن‌های حاوی کارت‌های حمایت از نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه را به این شورا تحویل دادند؛ همزمان، پلیس الجزیره برای پراکنده کردن جوانانی که برای اعتراض به این نامزدی بسوی مقرّ شورای قانون اساسی در حرکت بودند از ماشین‌های آب پاش استفاده کردند.

امروز نیز همچون روزهای گذشته تظاهرات متعددی در شهرهای گوناگون کشور در اعتراض به این نامزدی برپا گردید. این تظاهرات از هنگام اعلام نامزدی او در ١٠ فوریه آغاز شده است.
نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، بگفتۀ بسیاری از تظاهرکنندگان «توهین به مردم الجزایر» محسوب می‌شود و رسمیت بخشیدن به آن اینک می‌تواند به موج تظاهرات و اعتراضات دامن زند.

بسیاری از کارشناسان تاریخ سیاسی این کشور می‌گویند، نسل جدید که از جنگ داخلی سالهای دهۀ ١٩٩٠ چیزی در یاد ندارد، حاضر نیست به بهانۀ لزوم ثبات، تن به پذیرش نظام کنونی بدهد که درآن از دهه‌ها پیش یک گروه خاص قدرت را در این کشور در دست دارد.

برای "ریکاردو فابیانی" کارشناس ژئوپلیتیکِ شمال آفریقا، «هر چند دشوار است که بتوان بدرستی توضیح داد که چرا شهروندان الجزایر هشت سال پیش، همزمان با بهار عربی تکان نخوردند و اینک با تأخیر، خواستار کنار رفتن رهبران سنتی این کشورند؛ اما فراموش نکنیم الجزایر امروز نسل جوانی دارد که درگیر تاریخ گذشته نیست و از دهۀ سیاه جنگ داخلی با اسلام گرایان چیزی در یاد ندارد و بنابراین رهبران کشور که همواره از این رویداد به عنوان ابزاری برای ساکت کردن هر اعتراضی بهره گرفته‌اند، در برابر جوانان امروز آنرا ناکارآمد می‌یابند».

امروز همزمان با تظاهرات در شهرهای الجزیره، تظاهراتی نیز در شهرهای مختلف فرانسه و از جمله در پاریس، مارسی و تولوز، در اعتراض به نامزدی دوبارۀ عبدالعزیز بوتفلیقه برپا گردید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.