دسترسی به محتوای اصلی
ویدئو

عزیز دلدار در جستجوی دیدار با سینمای آسیا

عزیز دلدار، سینماگر و مستند ساز افغان
عزیز دلدار، سینماگر و مستند ساز افغان Khojesta EBRAHIMI

عزیز دلدار سینماگر و مستند ساز افغان که پیش از این در بخش رقابتی جشنوارۀ بین‌المللی سینماهای آسیا شرکت داشته، امسال، بگفتۀ خود برای دیدن فیلم، دیدار با دیگر سینماگران و گفتگو با آنان به بیست و ششمین جشنواره وزول آمده است. او در گفتگو با خجستۀ ابراهیمی، فرستادۀ ویژۀ بخش فارسی ار.اف.ای به جشنوارۀ وزول در باره اهمیت این دیدارها و تبادل نظرها سخن می‌گوید.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.