دسترسی به محتوای اصلی
ویدئو

عزیز دلدار، هموار کنندۀ راه برای آیندۀ سینمای افغانستان

عزیز دلدار، سینماگر و مستند ساز افغان
عزیز دلدار، سینماگر و مستند ساز افغان Khojesta EBRAHIMI

عزیز دلدار سینماگر و بویژه سازندۀ فیلم‌های تلویزیونی است که در سال ٢٠١٧ با فیلم «نامه به رئیس جمهوری» به جشنوارۀ بین‌المللی سینماهای آسیا آمده بود. او سناریوی این فیلم را نوشته، آنرا تهیه کرده و در آن ایفای نقش کرده بود. کارگردانی آن فیلم را همسر وی رویا سادات بر عهده داشت.این سینماگر افغان در گفتگو با خجستۀ ابراهیمی، فرستادۀ ویژۀ بخش فارسی ار.اف.ای به جشنوارۀ وزول در بارۀ خود سخن می‌گوید.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.