دسترسی به محتوای اصلی
برنامه دو زبانه

شَبَح راست افراطی در فرانسه Le spectre du Front national

صدا ۰۹:۳۴
مارین لوپن رهبر جبهۀ ملی، حزب راست افراطی فرانسه
مارین لوپن رهبر جبهۀ ملی، حزب راست افراطی فرانسه

بسیاری از فرانسویانی که به جبهۀ ملی رأی می‌دهند، وضع اقتصادی شکننده و بی‌ثباتی دارند. از میان رفتن روابط همسایگی، بسته بودن راه پیشرفت، ناایمنی شغلی، نگرانی نسبت به آینده و احساس بی‌کسی از جمله عواملی هستند که خیلی‌ها را به سوی حزب راست افراطی می‌کشاند. چه کسانی به این حزب رأی می‌دهند و آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 ممکن است نامزد این حزب پیروز شود؟

تبلیغ بازرگانی

شنوندگان عزیز، سلام!
Chers auditeurs bonsoir

در انتخابات منطقه‌ای فرانسه که دور اول آن در نخستین یکشنبۀ ماه دسامبر امسال و دور دوم آن در دومین یکشنبۀ همین ماه برگزار شد، حزب راست افراطی (جبهۀ ملی)، به رغم استقبال گستردۀ رأی دهندگان از این حزب، در هیچ منطقه‌ای پیروز نشد. هم‌دستی دو حزب سنتی فرانسه یعنی حزب سوسیالیست و حزب جمهوری‌خواهان در مناطقی که احتمال پیروزی نامزدهای جبهۀ ملی می‌رفت، سبب شد که این حزب نتواند زمام امور آن مناطق را به دست بگیرد. با این حال، این انتخابات نشان داد که جبهۀ ملی در حال پیش‌روی است و هرچه زمان می‌گذرد بر شُمار طرفداران آن افزوده می‌شود، چنان که امروز به نیرومندترین حزب فرانسه تبدیل شده است. چه کسانی به این حزب رأی می‌دهند و آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 ممکن است نامزد این حزب پیروز شود؟

La montée du Front national ne fait aucun doute. Elle s’est clairement confirmée lors des élections régionales de décembre 2015. Les sondages donnent toujours ce parti en tête des intentions de vote pour les échéances électorales à venir. Il dépasse les 30%. Il pourrait même, selon certains observateurs, remporter l’élection présidentielle de 2017. Comment expliquer cette ascension ? On sait que l’immigration est le thème favori de ce parti, mais les études menées par le démographe Hervé Le Bras montrent que c’est dans les villes où vivent le plus d’immigrés qu’on vote le moins FN.

برپایۀ مطالعاتِ اِروه لو برا، جمعیت شناس فرانسوی، سی سال پیش مخالفت با حضور مهاجران مسلمان در فرانسه یکی از انگیزه‌های اصلی رأی دهندگان به جبهۀ ملی بود. یعنی میان این دو پدیده رابطۀ سرراست وجود داشت. اما از آن زمان تاکنون این رابطه روز به روز ضعیف‌ تر شده است. مطالعات آماری انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 نشان داد که هرچه از مرکز پایتخت دور می‌شویم، حضور مهاجران به ویژه مهاجران مسلمان کم‌تر می‌شود اما در عین حال بر شمارِ هواداران جبهۀ ملی افزوده می‌شود. درواقع، این حزب در مناطق شهریِ پر جُنب و جوش پس می‌نشیند اما در مناطقی که بسیاری از مردم بیکارند و بسیاری دیگر از بیکار شدن می‌هراسند، پیش می‌رود.

En 1984, la relation de cause à effet entre la présence des immigrés maghrébins et le vote FN était  à son comble. Mais elle s’affaiblit constamment pour arriver en 2012 à une proportion négligeable. Entre 2002 et 2012, le FN progresse dans les régions où la présence des immigrés est plus faible. Par contre, il recule dans les régions dynamiques et prospères, lesquelles abritent plus d’immigrés. Après avoir minutieusement étudié la géographie du vote FN, Hervé Le Bras en déduit que ce vote s’explique avant tout par les inégalités.

بسیاری از فرانسویانی که به جبهۀ ملی رأی می‌دهند، وضع اقتصادی شکننده و بی‌ثباتی دارند. از میان رفتن روابط همسایگی، بسته بودن راه پیشرفت، ناایمنی شغلی، نگرانی نسبت به آینده و احساس بی‌کسی از جمله عواملی هستند که خیلی‌ها را به سوی حزب راست افراطی می‌کشاند. زیرا گمان می‌کنند که این حزب می‌تواند آنان را از چنین بن‌بستِ ناخوشایند و ناایمن و آزاردهنده برهاند. البته در باطن خیلی امیدوار نیستند، اما همان امید اندک را بهتر از ناامیدی مطلق می‌دانند. از همین رو، کسانی معتقدند که رأی آنان به جبهۀ ملی مانند شرکت جستن در یک قرعه کشی یا بخت آزمایی است. بنابراین، کسانی که رأی آنان را رأی اعتراضی می‌‌خوانند، سخت اشتباه می‌کنند.

On ne peut plus qualifier le vote FN de «vote de protestation». Car la protestation, nous dit Hervé Le Bras, est un mouvement de mécontentement passager, tandis que le vote FN dure depuis 30 ans. Il y a incontestablement des forces profondes à l’œuvre. Depuis 1970, les modes de vie ont changé, raison pour laquelle les relations sociales de proximité ont diminué. L’ouverture des grandes surfaces, l’expulsion des métropoles et surtout le manque de perspective sont des faits sociaux constants, comme les appelle Durkheim, qui ont profondément affecté la vie des hommes conduisant les plus fragiles d’entre eux à voter FN.

پدیدۀ دیگری که ناظران و پژوهشگران علوم اجتماعی در انتخابات گوناگون در دو سه دهۀ گذشته مشاهده کرده‌اند، این است که رأی دادن به حزب راست افراطی مانند بیماری واگیر است که بسته به جغرافیای فرانسه از جایی به جایی دیگر سرایت می‌کند. در سال 1984 محله‌های مرفه غرب پاریس در صدر رأی دهندگانِ به جبهۀ ملی قرار داشتند. سپس محله‌های شرق از آن‌ها پیشی جستند و چندی پیش دوباره غرب پاریس از شرق آن پیش افتاد. در مقیاسی گسترده‌تر، این به اصطلاح بیماری واگیر از پاریس به حومه‌های آن و از حومه‌های آن شهر به مناطق دیگر سرایت کرده است.

Le vote FN évolue selon la géographie française. Notre démographe le compare à une épidémie qui se déplace suivant la disposition naturelle des territoires. Dans les plaines où la circulation est facile, le FN se développe. Mais il cesse de se propager là où se dressent des montagnes ou coulent des fleuves qui entravent sa diffusion. Ainsi, le vote FN reste tributaire de la géographie qui, de par ses éléments physiques, facilite ou empêche la communication.

تاکنون حزب راست افراطی از حضور مهاجران مسلمان در فرانسه بیشترین استفادۀ سیاسی را کرده است. ایجاد هراس از خارجیان به ویژه فرانسویانِ مسلمان تبار و فرزندانشان یکی از ابزارهای کارآمد سیاسی در دست این حزب بوده است. اما گویا برای هراسیدن از مهاجر نیازی به حضور او نیست. زیرا در انتخابات اخیر، جبهۀ ملی بیشتر در مناطقی درخشید که جمعیت مهاجر کم‌تری دارند. دور دوم انتخابات این را نیز روشن کرد که بخش بزرگی از جامعه در برابر این حزب مقاومت می‌کند. از همین رو، ناظران جدی معتقدند که این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آینده نمی‌تواند پیروز شود.

Les études montrent que la plus grande partie du vote FN provient de la classe populaire supérieure et de la classe moyenne. Mais ce qui est important, c’est que la résistance à ce parti est également très forte, à gauche comme à droite. Ainsi, malgré les mots d’ordres imprudents entre les deux tours du chef actuel de la droite traditionnelle, un front républicain au sein de cette formation semble très déterminé à résister au discours du Front national.

شاد و خرم باشید!
Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité
Et j’espère vous retrouver dans la prochaine émission

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.