دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

خواب مناسب چگونه شما را در یادگیری همراهی می کند؟

صدا ۰۸:۳۶
خواب به ثبت رویدادها و آموخته‌های فرد کمک می نماید
خواب به ثبت رویدادها و آموخته‌های فرد کمک می نماید

"هم بخوابید و هم بیاموزید" آیا "یادگیری در خواب" تنها یک شعار تبلیغاتی است یا در واقعیت هم خواب به ما در آموختن بیشتر و بهتر کمک می کند؟ تحقیقات بر روی چرخه خواب نشان می دهد که فرد در خواب نیز توانایی یادگیری دارد اما این توانایی دارای چه فرایندی است؟ در زمان خواب چه اتفاقی برای مغز رخ می دهد؟ چگونه خواب و آرمیدن حافظه را در جهت یادگیری بهتر یاری می رساند؟

تبلیغ بازرگانی

در این شماره از مجله دانش، دکتر سعید روحانی، پزشك متخصص بيمارى هاى خواب و رييس بخش فیزیولوژی اعصاب بيمارستان كشان در پاريس با ما همراه است. این محقق بیماری‌های مربوط به خواب می گوید خواب عمیق به مغز در جهت یادآوری و ثبت موثرتر آموزه‌ها یاری می رساند.

طی سال‌های اخیر تحقیقات و آزمایشات بسیاری بر روی خواب و تاثیرات آن بر روی انسان انجام شده است و نتایج آن نشان می دهد توانایی یادگیری در خواب بیش از هر چیز به معنای ثبت بهتر و دقیقتر آموزه‌ها یپیش از خواب است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.