دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

میکروسکوپ، ماهواره‌ای که به فضا پرتاب شده تا علم فیزیک و نظریه نسبیت را متحول نماید

صدا ۰۸:۱۸
ميكروسكوپ در مدار زمين در ارتفاع ٧٠٠ كيلومتر براى انجام ماموريت علمى خود، ازمايش فرضيه نسبيت انيشتن قرار گرفته است تا مطالعات ١٥ ساله بر روى اين پروژه در آزمايشگاه هاى زمينى را این‌بار در فضا بررسى كند.
ميكروسكوپ در مدار زمين در ارتفاع ٧٠٠ كيلومتر براى انجام ماموريت علمى خود، ازمايش فرضيه نسبيت انيشتن قرار گرفته است تا مطالعات ١٥ ساله بر روى اين پروژه در آزمايشگاه هاى زمينى را این‌بار در فضا بررسى كند. DR

میکروسکوپ نامی است که بر روی ماهواره کوچکی نهاده شده است که برای انجام آزمایش جدیدی در علم فیزیک به فضا پرتاب شده است تا با انجام آزمایش سقوط آزاد در فضا، تحول تازه‌ای را در علم به ویژه در حوزه فیزیک ایجاد نماید.

تبلیغ بازرگانی

تمامی اجسام در خلا با سرعتی یکسان سقوط می کنند، جرم آنها هر چه باشد از یک پر گرفته تا یک تکه سنگ.
این نظریه که از ابتدای قرن بیستم با آزمایش اینشتین در دنیای علم فیزیک شناخته شد، از مدتها قبل از اینشتین و در زمان گالیله مطرح شده بود. اما علم که همواره به دنبال طرح شک برای تمامی فرضیه‌های موجود است، همچنان با دیده شک و تردید به این نظریه می نگرد و بر این باور است که این فرضیه می تواند از صحت کافی برخوردار نباشد یا دست‌کم این فرضیه، کامل نیست.

اکنون مرکز تحقیقات هوا و فضای فرانسه که یکی از مراکز معتبر تحقیقات فضایی در اروپا است که در شهر تولوز در جنوب فرانسه واقع است، میکروسکوپ را به فضا فرستاده است تا به دور از مزاحمت‌های زمینی، از جمله نیروی جاذبه زمین، در فضا و در خلا، با دقت هر چه بیشتر فرضیه نسبیت اینشتین را به آزمایش بگذارد.
میکروسکوپ، با دقت بیش از ۱۰۰ برابر نسبت به آزمایش بر روی زمین، آزمایش نظریه نسبیت اینشتین را در فضا تکرار می نماید.

اگر این آزمایش با دقت و با موفقیت به انجام برسد، شاهد تحول تازه‌ای در علم فیزیک خواهیم بود: نتیجه آن هر چه می خواهد باشد از نفی نظریه نسبیت اینشتین گرفته تا تکمیل آن. این موفقیت نه تنها برای مرکز تحقیقات هوا و فضای فرانسه در تولوز به ثبت خواهد رسید بلکه انقلابی در علم فیزیک برای تمامی جهانیان به دنبال خواهد داشت.

در حالیکه دانشمندان همچنان بر ارتباط میان زمان و فضا باور دارند و زمان و فضا را جدای از یکدیگر نمی دانند، این آزمایش در جهت دستیابی به ابعاد ببیشتر دیگری در فیزیک انجام می گیرد.

هنوز تقویم دقیقی برای دست یافتن به نتیجه آزمایشات میکروسکوپ از سوی هدایت کنندگان این پروژه ارائه نشده است. بررسی‌های پیشین این آزمایش حدود ۱۵ سال بطول انجامیده است و شاید می بایست ماه‌ها برای نتیجه آن نیز منتظر ماند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.