دسترسی به محتوای اصلی

اعدام‌های تابستان ٦٧ بروایت آیت‌الله حسینعلی منتظری

عکس آرشیو - آیت‌الله حسینعلی منتظری در زمانی که مقام‌ قائم‌مقامی آیت‌الله خمینی را بر عهده داشت
: روزآمد شده در 14/08/2016 - 17:42

جمهوری اسلامی ایران، در مرداد و شهریور ١٣٦٧ دست به اعدام وسیع یا چنانکه آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری وقت می‌گوید، «قتل عام» زندانیان سیاسی زد. در آن هنگام به دستور آیت‌الله خمینی یک هیئت سه نفره برای بررسی وضع زندانیان سیاسی در بند و ارزیابی وفاداری آنان به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه تشکیل شد. این هیئت که مخالفان و زندانیان از آن با عنوان "کمیسیون مرگ" یاد می‌کنند، از "حسینعلی نیّری" که در آن دوران حاکم شرع بود، "مرتضی اشراقی" که دادستانی انقلاب را برعهده داشت و "مصطفی پورمحمدی" به نمایندگی از سوی وزارت اطلاعات، تشکیل می‌شد؛ حاصل کار این کمیسیون اعدام ٢۵٠٠ تا ۵٠٠٠ تن در تابستان ٦٧ است. اغلب اعدام‌شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و نیز گروه‌ها و سازمان‌های چپ بودند. در بارۀ نحوۀ عمل، خشونت‌های اعمال شده، در خاک ریختن جمعی و پنهانی پیکر اعدام شدگان، تا کنون کتب و مقالات چندی نگاشته شده است. آیت‌الله حسینعلی منتظری که در آن هنگام قائم مقامی آیت‌الله خمینی را بر عهده داشت، پیش از این در خاطرات خود از این دوران یاد کرده و به اعتراضات و اقداماتی که در جهت جلوگیری از «ارتکاب این جنایات» به عمل آورده بود می‌پردازد؛ وی از جمله به برگزاری جلسه‌ای اشاره می‌کند که در آن سه عضو هیئت مذکور و نیز "ابراهیم رئیسی" معاون وقت دادستان انقلاب، شرکت داشته‌اند.پایگاه خبری آیت‌الله منتظری در روز سه شنبه ١٩ مرداد ماه/ ٩ اوت نوار صوتی گفتگوهای صورت گرفته در این جلسه را منتشر کرد. این نوار بر رویدادهای جاری دورۀ مورد نظر و نقش افراد گوناگون در آنها پرتو تازه‌ای می‌افکند. فایل صوتی این گفتگو‌ها فردای آن روز به دستور وزارت اطلاعات از پایگاه مزبور حذف شد.در این "مجموعۀ ویژه"، خلاصۀ مذاکرات صورت گرفته در آن جلسه، نوار گفتگوها، واکنش مطبوعات ایران و نیز نوشته‌ها و برنامه‌های رادیوئی دیگری که در آنها به کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ٦٧ پرداخته شده است، در اختیار کاربران پایگاه خبری ما قرار می‌گیرد. 

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.