دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

تبعات کاهش بودجۀ دولتی مدارس فرانسوی در خارج از کشور

صدا ۰۹:۲۶
فرانسه از شبکۀ آموزشی منحصربفردی در خارج برخوردار است که شامل ۵۰۰ مدرسه و دبیرستان در ١٣٧ کشور جهان می شود.
فرانسه از شبکۀ آموزشی منحصربفردی در خارج برخوردار است که شامل ۵۰۰ مدرسه و دبیرستان در ١٣٧ کشور جهان می شود. AFP

مدارس فرانسه در خارج از کشور وظیفۀ پرورش روح انتقادی، آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ شهروندی و لائیسیته در محیط های چندفرهنگی و چندزبانه را دارند که در نهایت بخشی از ارزش افزودۀ سیاست خارجی فرانسه محسوب می شوند. شبکۀ مدارس فرانسوی در خارج از کشور از شهرتی عالی در زمینۀ آموزش برخوردار است به طوری که ۹٧ درصد دانش آموزان دبیرستان های آن در آخرین سال تحصیلی موفق به اخذ دیپلم می شوند. با این حال، کمک دولت فرانسه به این مدارس به طور پیوسته رو به کاهش بوده است.

تبلیغ بازرگانی

در هجدهم مارس سال ۲۰١٨ امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی در آکادمی این کشور شبکۀ آموزش و پرورش فرانسه را در خارج یکی از حامل های بزرگ درخشش و آفرینش فکری کشورش توصیف کرد و گفت که او قصد دارد تا سال ۲٠۲۵ شمار دانش‌آموزان مدارس فرانسوی را در خارج از کشور دو برابر افزایش دهد یعنی از ٣۵٠ هزار نفر در حال حاضر به ٧٠٠ هزار نفر برساند.

اندکی بعد کمیسیون مالی سنای فرانسه با استناد به کاهش بودجۀ مدارس فرانسوی در خارج از کشور بلندپروازی رئیس جمهوری را غیرقابل تحقق خواند و افزود که از سال ۲۰۱۷ بودجۀ عمومی این مدارس دست کم ٨ درصد کاهش یافته و این کاهش می تواند طی دو سال به از میان رفتن ٣۴٠ شغل بیانجامد.

کمیسیون مالی سنای فرانسه در گزارش خود تصریح کرده بود که از سال ۲٠١۲ اعتباراتی که دولت به مدارس فرانسوی در خارج از کشور اختصاص داده حدود ۱۴ درصد کاهش یافته و در نتیجۀ این کاهش ۵۲۰ شغل آموزشی از میان رفته که معادل ١۰ درصد مشاغل مدارس فرانسوی در خارج از کشور بوده است.   

با این حال، برغم کاهش پیوسته کمک های مالی دولت، تقاضای ثبت نام در مدارس فرانسوی خارج از کشور به طور پیوسته رو به افزایش بوده است. فرانسه از شبکۀ آموزشی منحصربفردی در خارج برخوردار است که شامل ۵۰۰ مدرسه و دبیرستان در ١٣٧ کشور جهان می شود.

۷۰ درصد دانش آموزان این مدارس را کودکان و نوجوانان خارجی تشکیل می دهند. هدایت و مدیریت این مراکز بر عهدۀ سازمانی به نام "آژانس آموزش و پرورش فرانسه در خارج از کشور" است که مؤسسه ای نیمه دولتی است و زیر نظر وزارت امور خارجۀ فرانسه و انجمن دفاع از لائیسیته عمل می‌کند. در این حال مسئولیت آموزشی این مدارس یعنی محتوای درس ها و شیوۀ آموزش در آنها بر عهدۀ وزارت آموزش و پرورش فرانسه است.

شبکۀ مدارس فرانسوی در خارج از کشور از شهرتی عالی در زمینۀ آموزش برخوردار است به طوری که ۹٧ درصد دانش آموزان دبیرستان های آن در آخرین سال تحصیلی موفق به اخذ دیپلم می شوند.

به گفتۀ والدین دانش آموزان، مهمترین ویژگی مدارس فرانسوی در خارج از کشور آموختن اندیشیدن به فرزندان آنان است، هر چند انجمن های والدین دانش آموزان اکنون نگرانند که کاهش منابع عمومی نه فقط با اهداف تعریف شده از سوی رئیس جمهوری فرانسه در تضاد کامل باشد، بلکه نهایتاً بر کیفیت آموزش در این مدارس اثر منفی بگذارد.

 در آخرین تصمیم خود دولت فرانسه یارانۀ مدارس فرانسوی خارج از کشور را از ۴١١ میلیون یورو در سال ۲۰١۴ به ٣۸٠ میلیون یورو در سال ۲۰١٨ کاهش داد. وزیر مالیه فرانسه از مدارس این کشور در خارج خواسته است که از این پس برای تأمین منابع خود یا جبران کسری یارانه های دولت بیشتر دست در جیب خود یا به عبارت دیگر دست در جیب والدین دانش آموزان از طریق افزایش هزینه های ثبت نام و تحصیل بکنند، به ویژه اینکه شمار دانش آموزان مدارس فرانسوی در خارج از سال ۲٠١١ به میزان ١۲ درصد افزایش یافته است.

رئیس انجمن دبیرستان فرانسوی زوریخ در سوئیس گفته است که در نتیجۀ کاهش ٣٣ میلیون یورویی یارانۀ مدارس فرانسوی خارج از کشور عوارض شهریه ثبت نام دانش آموزان که به آژانس آموزش و پرورش فرانسه در خارج پرداخت می شود از ۶ درصد به ۹ درصد رسیده که معادل ۴۰۰ یورو در ازای هر دانش آموز می شود.

این مبلغ برای دانش آموزان مدارس فرانسوی در لائوس و نیجریه در سال ۲٠١٨ به ۶٠٠ تا ١۰۰۰ یورو بالغ شده است. به این ترتیب سهم خانواده ها در تأمین بودجۀ مدارس فرانسوی خارج از کشور از ۵٠ درصد در گذشته اکنون به ۶۰ درصد رسیده و هر خانواده ای به طور متوسط سالانه ۵٠٠٠ یورو صرف تحصیل هر یک از فرزندان خود در مدارس فرانسوی می کند که علاوه بر ثبت نام شامل هزینه های تغذیه و حمل و نقل نیز می‌شود. این هزینه ها طی ۵ سال گذشته ۲٠ درصد افزایش یافته است.   

چنین افزایشی از نگاه والدین دانش آموزان نه تنها سنگین است، بلکه تا زمانی قابل تحمل است که دست کم به کیفیت آموزش فرزندان آنان لطمه نزند. به گفتۀ نمایندگی های سیاسی-فرهنگی فرانسه مدارس این کشور در خارج وظیفۀ پرورش روح انتقادی، آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ شهروندی و لائیسیته در محیط های چندفرهنگی و چندزبانه را دارند که در نهایت بخشی از ارزش افزودۀ سیاست خارجی فرانسه محسوب می شود. همین منابع می گویند که افزایش سهم خصوصی در تأمین منابع مالی این مدارس لزوماً با چنین هدف راهبردی سازگار نیست.     

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.