دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

ترکیه بازندۀ اصلی در بحران جاری سوریه است –گفتگو با همن سیدی

صدا ۰۸:۰۵
همن سیدی پژوهشگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا
همن سیدی پژوهشگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا HM

کشورهای غربی عضو شورای امنیت از حملات روزهای اخیر سوریه به ادلب که با پشتیبانی روسیه و دیگر متحدان دمشق صورت گرفته به عنوان کشتار یاد کرده، در حالی که ترکیه 150 خودروی حامل تجهیزات و نیروهای کمکی خود را به همین منطقه گسیل داشته و هشدار داده پاسخ سختی به حملات احتمالی دمشق خواهد داد. آیا جنگ 9 سالۀ سوریه به سیاه چاله ای تبدیل شده که به نوبت قدرت های محلی و خارج از منطقه را به کام خود می کشد؟

تبلیغ بازرگانی

همن سیدی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا، در پاسخ به این پرسش و دیگر پرسش ها از جمله گفته است : منازعات جاری سوریه در اصل از بن بست ترکیه حکایت می کنند. به گمان همن سیدی، ترکیه به هیچیک از اهداف خود در سوریه از آغاز بحران و جنگ و منازعات جاری در این کشور تاکنون دست نیافته و شکست آنکارا در رسیدن به اهداف خود سرآغاز دورۀ تازه ای است که در تحلیل نهایی به جنگ در سوریه، خاتمه یافتن رژیم بشار اسد و آغاز گذار سیاسی در سوریه و بازسازی این کشور کمک خواهد کرد. به گفتۀ همن سیدی سوریه ناچار است پس از مرحلۀ کنونی برای یازده میلیون آوارۀ خود راه حلی بیابد. بازسازی سوریه به 400 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیازمند است که تأمین آن تنها از عهدۀ کشورهای اروپایی و کشورهای عرب ثروتمند منطقه برمی آید...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.