دسترسی به محتوای اصلی
اروپا

عکس‌هایی از جشن گاوهای خشمگین در اسپانیا

فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS

جشن سن‌فرمین، فستیوالی تاریخی است که هر سال در ماه ژوئیه در شهر پامپلونا در اسپانیا برگزار می‌شود.

تبلیغ بازرگانی
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS
فستیوال سن فرمین
فستیوال سن فرمین REUTERS

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.