دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه،انتخابات ریاست جمهوری، مارین لوپن، امانوئل ماکرون

فرانسه: امانوئل ماکرون، نه از حُب رای‌دهندگان به خود، که از بُغض آنان به مارین لوپن، به ریاست جمهوری برگزیده خواهد شد

مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی و امانوئل ماکرون، رهبر جنبش در حرکت
مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی و امانوئل ماکرون، رهبر جنبش در حرکت DR

آخرین نظرسنجیِ مرکز تحقیقات علوم سیاسی پاریس که توسط موسسۀ «ایپسُس» صورت گرفته و نتایج همه پرسیِ درونی اعضایِ جنبش «فرانسۀ نافرمان» نشان می دهد که دوسوّم رای دهندگانِ چپ رادیکال خواستار عدم شرکت در دور دوّم انتخابات و یا انداختن رای سفید به صندوق‌ها هستند. این چنین تنها نزدیک به ٣۵ درصدِ رای دهندگانِ ژان لوک ملانشون، پس از حذفِ نامزدِ مورد نظر خود در دور اوّل، ابراز آمادگی کرده اند که در دور دوّم به امانوئل ماکرون رای دهند.

تبلیغ بازرگانی

هواداران جنبشِ چپِ رادیکال موسوم به «فرانسۀ نافرمان» برهبری ژان لوک ملانشون، که برای اعلان نظر خود در بارۀ خط مشیِ کلی هواداران در دور دوّم، در یک همه پرسی از طریق اینترنت شرکت کرده بودند، با اکثریّت دوسوّم، حمایت از امانوئل ماکرون را رد کردند. از مجموع کسانی که در این همه‌پرسی شرکت کرده اند، ٣٦٬١٢ در صد بگفتۀ خود در دور دوّم رای سفید خواهند داد و ٢٩٬۵۵ درصد نیزمصصم به خودداری از شرکت در دور دوّم انتخابات هستند. تنها ٣٤٬٨٣ درصد، اندکی بیش از یک سوّم، ابراز تمایل کرده‌اند که به امانوئل ماکرون رای دهند.

تنها نزدیک به ٥٧ درصد هوادارانِ ثبت نام کرده یعنی ٢٤٣١٢٨ نفر در این همه پرسیِ درونی شرکت کردند، در حالیکه شمار آراء کسب شده توسط ژان لوک ملانشون در دور اوّل انتخابات به بیش از میلیون (٧٠٦٠٨٨۵) بالغ شد.

هر چند دراین نظرخواهیِ بسته، تنها سه امکان در برابر رای دهندگان وجود داشته و آنان تنها می توانستند یکی از سه پیشنهادِ خودداری از شرکت در دور دوّم، دادن رایِ سفید و یا رای دادن به امانوئل ماکرون را برگزینند، ارزیابی موسسات نظرسنجی نشان می دهد که حدود ١٦ درصدِ آنان ابراز تمایل کرده اند که به مارین لوپن رای دهند. همین ارزیابی ها از ابراز تمایلِ ۵٣ درصد به امانوئل ماکرون حکایت می کند.

این چنین، اگر این رای گیری درونی را یک نظرسنجیِ گسترده از هواخواهانِ جنبش «فرانسۀ نافرمان» تلقی کنیم، بیش از ٢ میلیون و ٤۵٩ هزار نفر از رای دهندگان این جنبش در دور اوّل، در دور دوّم به امانوئل ماکرون رای خواهند داد.

در همین حال، اگر بپنداریم که انتخابِ شرکت کنندگان در این نظرخواهی بازتاب دقیقِ نگرش و رفتار سیاسی مجموع رای دهندگان ژان لوک ملانشون نیست، بویژه آنکه آنان تنها نزدیک به ٣٬۵ درصدِ کلِ رای دهندگان او را تشکیل می‌دهند، می‌توان در انتظارِ آراء بیشتری برای امانوئل ماکرون بود. اگر نتیجۀ نظرسنجی‌ها را پایۀ ارزیابی قرار دهیم، نامزدِ جنبش «درحرکت» می‌تواند بیش از ٣٧٤٢٠٠٠ رای از آراء دور نخستِ ژان لوک ملانشون را در دور دوّم از آن خود کند.

آخرین نظرسنجیِ مرکز تحقیقات علوم سیاسی پاریس که توسط موسسۀ «ایپسُس» در روزهای ٣٠ آوریل و اول ماه مه صورت گرفته و روز چهارشنبه منتشر شده است، نشان می دهد که تنها  ٦٦ درصد رای دهندگان ژان لوک ملانشون مصمم به شرکت در دور دوّم انتخابات هستند.

بر اساسِ همین تحقیق، آراء امانوئل ماکرون در میان زنان، افرادی که درآمد بالا و متوسط دارند، دانشجویان، سالمندان و جوانان بیش از مارین لوپن است. میزان رای نامزد «جبهۀ ملّی» تنها در میان کارگران و بیکاران بیش از امانوئل ماکرون خواهد بود.

این چنین در مجموع، ٦٢ درصد زنان، ٦۵ درصد افرادی که بیش از ٦۵ سال دارند، ٧٤ درصد از صاحبان مشاغل بالا، ٦٧ درصد از دارندگان مشاغل متوسط، ٦٨ در صد از کسانی که درآمدی بیش از ٣۵٠٠ یورو در ماه دارند، ٧٠ درصد دانشجویان و نیز ٦٠ درصد جوانان کمتر از ٣٥ سال به امانوئل ماکرون ابراز تمایل کرده‌اند.

آراء مارین لوپن تنها در میانِ دو گروۀ کارگران و بیکاران بیش از امانوئل ماکرون است. وی در میان مردان، افرادِ ٣۵ تا ٦٤ ساله، کشاورزان و صاحبان مشاغل آزاد بیش از متوسطِ آراء کلیِ اوست.

هر چند کلیۀ نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که امانوئل ماکرون با کسب حداقل ٥٩ درصدِ آراء در دور دوّم انتخابات پیروز خواهد شد، اما بیش از ٦٠ درصد آنان خود را ناگزیر از انتخابِ او می‌بینند. به عبارتِ دیگر نه از حُب او که از بغض مارین لوپن به وی رای می‌دهند. در این زمینه ٦٠ درصدِ کسانی که به مارین لوپن رای می‌دهند، وی را گزیدۀ خویش می‌دانند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.