دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری

فرانسه: امانوئل ماکرون و مارین لوپن، در مناظره‌ای آشفته و تُند، به بی‌اعتبار کردن یکدیگر پرداختند

مارین لوپن و امانوئل ماکرون، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تنها مناظرۀ پیش از دور دوّم انتخابات - چهارشنبه ۳ مه ۲۰۱۷
مارین لوپن و امانوئل ماکرون، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تنها مناظرۀ پیش از دور دوّم انتخابات - چهارشنبه ۳ مه ۲۰۱۷ Reuters/Eric Feferberg

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون و مارین لوپن، چهارشنبه شب، در یگانه مناظرۀ میان خود پیش از دور دوّم رای‌گیری، بخشی از نظرات شناخته شدۀ خود را تکرار کردند و بویژه یک رویاروئی خشن و پرتنش را به نمایش گذاشتند. هر چند این گفتگو بیشتر به تبادل متقابل گفتارِ درشت انجامید، امّا نگرش و شخصیّت هر یک از نامزدها را نیز، بیش از پیش، آشکار کرد و از برخی نارسائی‌ها و کمبود‌های آنان پرده برداشت.

تبلیغ بازرگانی

دو نامزدِ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در تنها رویاروئی میان خود بویژه در جهت بی اعتبار کردن رقیب تلاش کردند. تمام کوشش مارین لوپن بر این استوار بود که امانوئل ماکرون را سخنگو و نمایندۀ محافل و موسسات مالی و مطیع نهادهای اروپائی و شریک کارنامۀ دولت در پنج سالِ گذشته جلوه دهد و مسئولیت کمبودهای کشور را در زمینه‌های مختلف بر گردن او گذارد. ماکرون در این دولت به مدت دو سال وزیر اقتصاد و صنایع بوده است.

او کوشش کرد نشان دهد که مارین لوپن دارای هیچ برنامۀ جدی و پیشنهادِ سازنده و قابل اجرائی نیست و وعده‌های وی بنیاد بر باد دارد و حاتم بخشی‌های او، بدون پشتوانۀ مالی روی اجرا نخواهد دید.

مارین لوپن در این رویاروئی بارها رقیب خود را «مطیعِ» اروپا، «گوش به فرمانِ» صدراعظم آلمان و «زانو زده در برابر بانک‌ها» و «صاحبان صنایع» خواند و امانوئل ماکرون نیز او را به «دروغگوئی»، «حماقت» و ابراز «حرف‌های گنده و پوچ» متهم کرد و ناآشنائی و ابهام او را بویژه در زمینه های اقتصادی مختلف، و از جمله روابط با اروپا و سهم فرانسه در تامین بودجۀ این اتحادیه، خروج از منطقۀ پولی یورو و ایجاد یک پول ملّی تازه و یا تقلیل سنّ بازنشستگی، به سخره گرفت. واقعیّت اینست که در همۀ این موارد، مارین لوپن دچار لغزش فراوان شد و توضیحات درهم و پرابهام و نیز اطلاعات نادرست ارائه کرد.

مارین لوپن که با انبوهی از یادداشت در پوشه های رنگارنگ به این گفتگو آمده بود، در موارد مختلف برای مراجعه به آنها دچار سرگردانی و خلط مطلب شد و فرصت مناسب را برای حمله و ریشخندِ رقیب فراهم کرد. هنگامی که مارین لوپن در سخن گفتن از فروش یک شرکت تلفن به ارائه اطلاعاتِ مربوط به شرکت دیگری پرداخت، امانوئل ماکرون با لبخند تمسخرآمیزی به وی یادآوری کرد که «در یادداشت‌های خود گم شده است، زیرا شرکت نخست یک کمپانی تلفنی است و دیگری سازندۀ توربین و تجهیزات صنعتی» و افزود «می‌توانیم در این باره وارد جزئیات شویم، امّا شما حرف زیادی نخواهید داشت زیرا می‌بینم با موضوع آشنائی ندارید».

مارین لوپن که در این روزهای اخیر برنامۀ خود را در بارۀ خروج از منطقۀ یورو تغییر داده و اینک نه از خروج، بلکه از ایجادِ یک پولِ ملّی در کنار یورو سخن می گوید، در این زمینه نیز چنان دچار ابهام و گُنگی شد که اظهارات او از سوی امانوئل ماکرون «احمقانه، پوچ و بی معنی» توصیف گردید.

مارین لوپن نیز از حمله به رقیب خود باز نماند و با اشاره به اعلام حمایت «اتحادیۀ سازمان های اسلامی فرانسه» از او و یادآوری سخنان برخی اعضای آن، تلاش کرد امانوئل ماکرون را در برابر «اسلام گرائی» و «افراط گرائی اسلامی»، «سهل انگار و مسامحه کار» بخواند و او را نامزد «گروه گرائی» و «جهان روائی» توصیف کند.

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این مناظرۀ تند، دو راهکردِ مختلف برگزیده بودند. مارین لوپن بخش بزرگ زمان خود را به برشمردن کمبودها و مشکلات و همدردی با طبقات مختلف کشور سپری کرد و از برنامۀ خود سخن چندانی نگفت. او از جمله به بستن مرزها، اخراج خارجیانی که به اتهامِ ارتکاب جرم و جنایت در فرانسه محکوم شده اند، خارجیانی که سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه آنان را مظنون به افراط گرائی تلقی می کنند، اشاره کرد.

امانوئل ماکرون بارها به او یادآوری کرد که «خواندن سیاهۀ مشکلات دردی را دوا نمی‌کند و کار فردی که داعیّۀ ریاست جمهوری را دارد، نیست» و افزود «اگر به همین بسنده می‌کنید، از آنروست که برنامه‌ای ندارید». ماکرون کوشش کرد نشان دهد که برخلاف رقیب خود، او برنامه‌ای جامع و منسجم دارد.

این مناظره با این حال در آشفتگی کامل برگزار شد. دو رقیب فراوان سخنان یکدیگر را بریده و گاه چنان همزمان سخن می گفتند که چیزی از اظهارات آنان نصیب بیننده و شنونده نمی شد، بویژه آنکه اداره کنندگان برنامه نیز در برقراری نظم از خود ناتوانی نشان داده و در تلاش استقرار آرامش، خود نیز در «چند گوئی» سه یا چهار صدائی شرکت می‌کردند.

تردیدی نیست که این رویاروئی در تاریخ مبارزات سیاسی و ارتباطات انتخاباتی جای ویژه‌ای خواهد یافت، زیرا هیچ شباهتی به مناظرات گذشته میان دو دور انتخابات ریاست جمهوری نداشت. در هیچیک از آن رویاروئی‌ها ، دو رقیب کلماتی اینگونه در توصیف یکدیگر بکار نبردند، سخن یکدیگر را این اندازه نبریدند، علیرغم اختلاف نظر سیاسی، کینه‌ای شخصی و نگاهی تحقیرآمیز نسبت به دیگری از خود بروز ندادند.

این مناظره دستاورد چندانی در تشریح برنامۀ دو نامزد نداشت، امّا شخصیت و توانائی‌ها و نا توانائی‌های آنان را به نمایش گذاشت. روزنامه‌های صبح پنجشنبه در بازتاب این رویاروئی از «مناظرۀ ناممکن با مارین لوپن»، مناظره غرق شده زیر «امواج ناآگاهی‌ها» و «جنگ تن به تن» سخن می‌گویند.

هر چند یک نظرسنجی فوری پس از این مناظره، امانوئل ماکرون را پیروزِ این گفتگو تلقی می‌کند، برای ارزیابی اثرات واقعی آن بر افکار و رفتار رای‌دهندگان باید تا پایان روز رای گیری، یکشنبه آینده، ۷ ماه مه انتظار کشید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.