دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه،انتخابات ریاست جمهوری، مارین لوپن، امانوئل ماکرون

فرانسه: در حالیکه حمایت‌های سیاسی از امانوئل ماکرون نامزد چپ میانه گسترش می‌یابد، مارین لوپن در جهت جلب آراء رای دهندگانِ چپ رادیکال تلاش می‌کند

امانوئل ماکرون و مارین لوپن، دو نامزدی که به دور دوّم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند
امانوئل ماکرون و مارین لوپن، دو نامزدی که به دور دوّم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافتند JEFF PACHOUD / AFP

رویاروئی میان دو نامزدِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در فرانسه با اعلام پشتیبانیِ شمار بسیاری از رهبران سیاسی راست و چپ از امانوئل ماکرون و تلاشِ مارین لوپن برای جلب هواداران چپ رادیکال، شتاب بیشتر گرفت.

تبلیغ بازرگانی

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه و نامزد ناموفق در انتخابات مقدماتیِ راست، روز چهارشنبه اعلام کرد که در دور دوّم به نامزد چپ میانه، امانوئل ماکرون، رای خواهد داد. «زاویه برتران»، از رهبرانِ اصلی حزب راست‌گرایِ «جمهوری خواهان»، نیز هشدار داد که خطر به قدرت رسیدن حزب راست افراطیِ «جبهۀ ملّی» وجود دارد و بنابراین باید «کاری کرد که این حزب در دور دوّم هر چه ممکن است، آراء کمتری بدست آورد». در همین حال، «فرانسوا بَروئن»، از چهره‌های بارزِ همین حزب که انتظار می رفت در صورت پیروزی «فرانسوا قیّون» به نحست وزیری منصوب شود، اعلام آمادگی کرد که همین مقام را در صورت پیروزی امانوئل ماکرون، رقیب یار دیروز خود، بپذیرد. آلن ژوپه، نخست وزیر پیشین موضع حزب خود، «جمهوری خواهان» را مورد انتقاد قرار داد و خواستارِ حمایت صریح از امانوئل ماکرون شد. حزب او از هواداران خود خواسته بود راه را بر مارین لوپن به بندند.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، که پیش از این حمایت آشکارِ خود را از امانوئل ماکرون اعلام داشته بود، روز چهارشنبه در جلسۀ هیئت دولت، از کلیۀ وزیران خواست «کاملاً بسیج شوند» تا «مارین لوپن کمترین آراء ممکن را کسب کند».

در همین حال، مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی که برای جلب رای دهندگان بیشتر، موقتاً از ریاست حزب خود، جبهۀ ملّی، کناره‌گیری کرده است، روز چهارشنبه، با شعار «فرانسه را برگزینید» به مبارزات خود برای دور دوّم، گرایشِ تازه‌ای داد. مارین لوپن و رهبران حزب او اینک برای جلب آراء ژان لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال تلاش می کنند. او هر چند به دور دوّم راه نیافت، امّا در دور اوّل بیش از ١٩ در صدِ آراء را بدست آورد. مارین لوپن در جناح راست افراطی و ژان لوک ملانشون در جناح چپ رادیکال، توجه و رای شمار بسیاری از شهروندان ناخرسند و کم در آمدِ جامعه را به خود جلب کرده‌اند.

ژان لوک ملانشون با این حال امروز اعلام کرد که قصد ندارد از یکی از دو نامزدِ دور دوّم حمایت کند. اتخاذ این موضع، ناخرسندی دبیرکلِ حزب کمونیست فرانسه، «پییر لوران» را برانگیخت. حزب کمونیست فرانسه در انتخابات اخیر نامزدِ مستقلی معرفی نکرده و از نامزدی ژان لوک ملانشون حمایت کرده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.