دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

نوروز و تأثیر سیاست بر شعر ایران؛ گفت‌وگو با حافظ موسوی

صدا ۲۱:۳۲
حافظ موسوی در مراسم دومین جایزه شعر شاملو - مؤسسه بهاران - تهران - ۲۱ آذر ۱۳۹۵
حافظ موسوی در مراسم دومین جایزه شعر شاملو - مؤسسه بهاران - تهران - ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ilna

نوروز و آمدن بهار، از دیرباز یکی از مضامین مورد علاقه ادیبان ایرانی بوده است. به مناسبت نو شدن طبیعت و در اولین روز بهار، به سراغ حافظ موسوی، شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران رفته‌ و مضمون نوروز را در شعر فارسی بررسی کرده‌ایم.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.