دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

نشریات ادبی خارج از ایران (۷): نشریه‌های خارج، سکوی پرتاب ادبیات مهاجرت بود؛ گفت‌وگو با عباس صفاری

صدا ۱۶:۴۳
عباس صفاری
عباس صفاری DR

گفت‌وگو از مصطفی خلجی

تبلیغ بازرگانی

عباس صفاری، شاعر ایرانی مقیم آمریکا، در چهار دهه گذشته به طور عمده با چهار نشریه ادبی خارج از کشور همکاری کرده است: "برآیند"، "کبود"، "سنگ" و "کاکتوس".

نشریه "برآیند"
نشریه "برآیند" DR

صفاری در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه از تجربه‌های همکاری با این نشریات می‌گوید و تأکید می‌کند که آنها همچون سکوی پرتاب برای نویسندگان و شاعران خارج از کشور بودند.

با این حال، عباس صفاری هم مثل دیگر کسانی که در این سالها در خارج از ایران در کار انتشار نشریه بوده‌اند، معتقد است که ظهور اینترنت به افول این نشریات انجامید.

او با این حال تأکید می‌کند که اینترنت، جای خواندن شعر نیست.

صفاری که در نشریه سنگ، مسئولیت بخش شعر را برعهده داشت، درباره اشعار ارسالی به این نشریه و همچنین وضعیت شعر فارسی در خارج از ایران توضیح می‌دهد.

او که در سال‌های اخیر اشعار خود را در داخل ایران منتشر می‌کند، می‌گوید در آینده بهترین‌های ادبیات تولید شده در خارج از کشور به بدنه اصلی زبان فارسی در ایران می‌پیوندد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.