دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

از رمان عربی تا جامعه ایرانی

صدا ۱۲:۴۹
پوستر شب رمان عربی
پوستر شب رمان عربی http://bukharamag.com

به تازگی در تهران، برگزاری جلساتی با عنوان شب‌های رمان عربی آغاز شده که در آن، استادان و مترجمان زبان و ادبیات عربی به پیدایش و سیر و تحول رمان در کشورهای عربی می‌پردازند.

تبلیغ بازرگانی

در اولین جلسه، محمد جواهرکلام، پژوهشگر، مترجم و ناشر، درباره ترجمه رمان عربی در ایران گفت و در ادامه زمینه‌های پیدایش رمان عربی را توضیح داد.

در حالی که برخی منتقدان پیدایش رمان عربی را متأثر از رمان غربی می دانند، برخی دیگر نظر متفاوتی دارند. عظیم طهماسبی در سخنرانی خود در این جلسه، به این تفاوت نظر اشاره کرد. او در شب دوم نیز به رمان عربی در مصر پرداخت.

محمدرضا مرعشی‌پور نیز که آثاری از نجیب محفوظ، نویسنده بزرگ مصری را به فارسی ترجمه کرده، سخنران دیگر این مراسم بود. مرعشی‌پور با بررسی دنیای داستانی نجیب محفوظ و با اشاره به سه گانه این نویسنده، تأکید کرد که جامعه مصر به ویژه از نظر استبداد حاکم، شبیه جامعه ایران است.

علی دهباشی، مدیر مجله بخارا، برگزارکننده این جلسات است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.