دسترسی به محتوای اصلی
راهِ ابریشم

جشنواره جهانی موسیقی مقدس؛ تقاطع فرهنگ‌ها و مذاهب

صدا ۱۰:۳۷
جشنواره جهانی موسیقی مقدس در شهر "فاس" مراکش
جشنواره جهانی موسیقی مقدس در شهر "فاس" مراکش hespress.com

تبلیغ بازرگانی

بیست و پنجمین دوره جشنواره جهانی موسیقی مقدس از چهاردهم تا ۲۲ ژوئن در شهر "فاس" مراکش برگزار می‌شود.

این جشنواره که سالهاست به یکی از فستیوال‌های فرهنگی- مذهبی مبدل شده، هرساله مخاطبان مختلف را از کشورهای مختلف جهان به سوی خود جذب می‌کند و از طریق موسیقی آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.