دسترسی به محتوای اصلی
راهِ ابریشم

برپایی نمایشگاه مشترک از آثار دو هنرمند قرن بیستمی پس از چند دهه

صدا ۰۹:۱۳
"صیاد" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست
"صیاد" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست https://www.mdig.fr

تبلیغ بازرگانی

تا سال ۱۹۶۸ یعنی تقریبا دو دهه پس از مرگ دو هنرمند قرن نوزده و بیست، "کِر اگزاویه روسل" و " ادوارد وویارد" هیچ نمایشگاه مشترکی از آثار آنها برپا نشد.

"تراس" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست
"تراس" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست https://www.mdig.fr

موزه اورانژری پاریس در واقع آغازگر کاری بود که اکنون موزه امپرسیونیسم شهر ژیورنی در نزدیکی پاریس

آن را ادامه می‌دهد.

نمایشگاهی از مجموعه آثار نقاشی این دو هنرمند.

"کِر اگزاویه روسل" و " ادوارد وویارد" که بوده‌اند و اهمیت آثار آنها در چیست؟

"بعداز ظهر یک جانور" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست
"بعداز ظهر یک جانور" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست .mdig.fr

در حالی که گفته می‌شود از ویژگی‌های دیگر آثار این دو هنرمند نماندن در قالب‌های روز و گذشتن از مرزهای آکادمیک بوده است. این ساختار شکنی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا تشکیل گروه نبی‌ها نیز بخشی از این گریز از قالب‌های روزمره بوده است؟

و بالاخره اینکه چند دهه پس از نمایشگاه موزه اورانژری پاریس، موزه امپرسیونیسم ژیورنی پس از شش سال مطالعه و بررسی آثار این دو هنرمند، چنین نمایشگاهی را برگزار کرده است.

اما چرا بهتر است مخاطب نقاشی‌های "کِر اگزاویه روسل" و " ادوارد وویارد" را در کنار هم تماشا کند؟ اهمیت

این امر در چیست؟

آنتیب" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست
آنتیب" اثر "کِر اگزاویه روسل" نقاش فرانسوی قرن نوزده و بیست mdig.fr

نمایشگاه آثار "کِر اگزاویه روسل" و " ادوارد وویارد" در موزه امپرسیونیسم ژیورنی از ۲۷ ژوئن برپا شده و تا یازدهم نوامبر آینده، درهای آن به روی علاقمندان باز خواهد بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.