دسترسی به محتوای اصلی

لاریجانی : به دلیل تحریم‌های نفتی رهبر خواستار تغییر ساختاری بودجه شده

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی Irna

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دوشنبه ٢۶ آذر ماه اعلام داشت که رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، خواستار اصلاح ساختار لایحۀ بودجۀ سال ٩۸ شده و تأکید کرده است که بدون این اصلاح که مؤلفۀ اساسی اش قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش کارکنان و هزینه های دولت است، "موفق نمی شویم."

تبلیغ بازرگانی

کاهش هزینه های دولت یا شمار کارکنان دولت از دیگر اصلاحات ساختاری مورد نظر آیت الله خامنه ای در چارچوب اصلاح بودجۀ سال آینده عنوان شده است، هر چند به اعتراف ضمنی علی لاریجانی کاهش کارکنان دولت در وضعیت رکود اقتصادی بحران زا خواهد بود. به گفتۀ علی لاریجانی علت تغییر ساختاری بودجۀ سال ۹۸ تحریم هایی است که نفت و درآمدهای نفتی ایران را نشانه گرفته اند. رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از علی خامنه ای افزوده است که از نظر رهبر حکومت اسلامی ایران "بودجه کشور در شرایط تحریم ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مورد توجه قرار بگیرد."

علی لاریجانی تصریح کرده است که به گفتۀ رهبر حکومت اسلامی اصلاح ساختار بودجۀ سال ٩٨ باید بر اساس قطع وابستگی به نفت، کاهش هزینه ها و شمار کارکنان دولت و همچنین اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که به دستور رهبر حکومت اسلامی ایران باید در شرایط فعلی، یعنی در شرایط تحریم ها، اصلاح بودجه صورت بپذیرد، "در غیر اینصورت معلوم نیست که بعدها چنین کاری امکانپذیر باشد."

علی لاریجانی در ادامه از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که لایحۀ بودجۀ سال ٩۸ را بر پایۀ دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران مورد بازبینی و اصلاح قرار بدهد به طوری که بودجۀ سال ٩۸ با اصلاحیه و بودجۀ سال ٩٩ مطابق دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران تدوین شود. علی لاریجانی در پایان گفته است که علی خامنه ای اکیداً خواسته است که از منابع صندوق توسعۀ ملی جهت رفع کسری منابع بودجۀ سال آینده استفاده نشود.       

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.