دسترسی به محتوای اصلی

بیروت مدعی است که یک لبنانی جاسوس اسرائیل را دستگیر کرده

تبلیغ بازرگانی

سرویس های اطلاعاتی لبنان می گویند که یک شهروند لبنانی-کانادایی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده اند. مقامات لبنان هیچ توضیحی دربارۀ هویت فرد دستگیر شده و تاریخ دستگیری وی ارایه نداده اند. فرد دستگیر شده یک مرد چهل ساله است که می گوید در سال ۲٠١٣ توسط یک لبنانی فراری استخدام شده که خود عضو یک شبکۀ جاسوسی اسرائیل موسوم به "واحد ۵٠۴" بوده است. فرد دستگیر شده گفته است که وظیفۀ وی جمع آوری اطلاعات دربارۀ حزب الله لبنان و سرنوشت خلبان اسرائیلی "رون آراد" بوده که در سال ١٩٨۶ در جریان عملیاتی در لبنان اسیر و از قرار به حزب الله لبنان تحویل داده شد. در سال های ۲٠١۴-۲٠٠۹ دولت لبنان بیش از صد نفر را که در استخدام ارتش و سرویس های ارتباطاتی لبنان بوده اند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.