دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان/نوروز

مزار شریف، پایتخت نوروز

هله نوروز آمد ...
هله نوروز آمد ...

نوروز است. بهار طبیعت را به جوش آورده است و مردم جشن میگیرند. در افغانستان، پایتخت نوروز بلخ است و در شهر مزار شریف، مردمان زیادی از نواحی مختلف افغانستان دور هم جمع شده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

برای سهم گیری در جشن مزار شریف، امروز پای صحبت نیلاب نوری رفتیم. نیلاب نوری از مزار شریف سخن میگوید و از مهمانانیکه از شهرهای مختلف افغانستان به مزار آمده اند. همچنان، او از آداب و مراسم نوروز سخن می گوید، که از سمنک زنان، تا جشن‌های مردان و جوانان، در طی این روزها، مراسم زیادی برگزار میشود.

 از لحاظ امنیتی هم، به گفتۀ نیلاب نوری، شهر مزار شریف در حالت خوبی قرار دارد، تدابیر خاص امنیتی توسط مسئولین شهر و والی ولایت مزار شریف اتخاذ شده است.

نیلاب نوری
نیلاب نوری

همزمان با نوروز در شهر مزارشریف مراسم افراشتن جهندۀ حضرت علی برگزار میشود. این مراسم، بسیار مراسم قدیمی این مرز و بوم است و به یاد بود خلافت حضرت علی، خلیفۀ چهارم اسلام برگزار میشود.

همچنان در این ایام، جشن دهقان هم برگزار میشود و در طی این جشن، کشاورزان، مواد تولیدی خود را به نمایش میگذارند.

نیلاب نوری، همچنان، از هفت میوه و سمنو (سمنک) صحبت میکند، که نوعی از شب نشینی اختصاصی زنان است. علاوه بر آن، بزکشی و مراسم ورزشی زیاد دیگر هم در مزار و ولایات شمال افغانستان وجود دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.