دسترسی به محتوای اصلی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری مشوق قاچاق یا جذب سرمایه؟

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایسنا

*"مرتضی بانک"، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان دولتی گفته است که معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری کشور به هیچ وجه حذف نمی شود. "مرتضی بانک" افزوده است که برخی مدافعان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری گفته اند که این معافیت "هم باعث کاهش درآمدهای دولت به ویژه در دورۀ حاضر شده و هم بستر بروز فساد را فراهم کرده است."

تبلیغ بازرگانی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که علت وجودی و مهمترین عنصر مناطق آزاد تجاری معافیت های مالیاتی و گمرکی است و "این معافیت مالیاتی از منظر قانونی جزو ضرورت ها است." "مرتضی بانک" مدعی شده که "مناطق آزاد تجاری برای جذب سرمایه گذاری ها ایجاد می شوند و معافیت های مالیاتی از جمله مشوق های لازم برای تسهیل جذب سرمایه گذاری محسوب می گردد."

پیش از این حسین شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، گفته بود که بخش اعظم کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی به ویژه از طریق مناطق آزاد تجاری وارد کشور می شود. در اینباره خود محمد شریعتمداری، وزیر کار و از مسئولان همیشگی مناطق آزاد تجاری کشور گفته بود که تنها ۱۰ درصد کالاها به صورت قانونی وارد کشور می شود و ٩۰ درصد باقی ماندۀ آنها را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند

حسین شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، نیز تصریح کرده بود که مناطق آزاد تجاری کشور که قرار بود مبادی صادرات کالا و محرّک تولید و اشتغال در کشور باشند در عمل به محل واردات کالاهای قاچاق به ویژه کالاهای لوکس و غیرضروری تبدیل شده اند. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران سپس تأکید کرده بود که افزایش شمار مناطق آزاد تجاری هیچ توجیه ای جز گسترش قاچاق و فساد و رانت ندارد، هر چند، به گفتۀ حسین شاهرودی، جذابیت مناطق آزاد تجاری به حدی است که حتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در پی ایجاد مناطق آزاد تجاری در حوزه های انتخابی خود هستند.

ارزش کل واردات ایران در سال ۱٣۹۵ حدود ۴۴ میلیارد دلار گزارش شده بود که به این ترتیب حدود ۴۰ میلیارد دلار آن را کالاهای قاچاق تشکیل می دادند. با این حال، سهم و ارزش قاچاق در اقتصاد ایران از این رقم نیز فراتر می رود اگر صادرات قاچاق به ویژه قاچاق سوخت را نیز به بیفزایم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.