دسترسی به محتوای اصلی

مولاوردی : فساد و ناامیدی از اصلاحات منشاء اعتراض‌ها هستند

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور شهروندی
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور شهروندی

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور شهروندی، در نشستی در تهران گفت که ناامیدی اجتماعی بیشتر از همه در نسل جوان امروز ایران مشهود است. او تصریح کرد که منشاء ناامیدی این است که گروه های اجتماعی "دیده نمی شوند" یا در اصل صدای شان شنیده نمی شود.

تبلیغ بازرگانی

به همین دلیل دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران گفت که باید به گروه های مختلف اجتماعی فرصت دیده شدن داد. وی اظهار داشت : اگر چه نظام آموزشی ایران موفق نشده دانشمند و محقق تربیت کند، اما، امروز در کشور با شهروندانی آگاه از حقوق خود روبرو هستیم.

شهیندخت مولاوردی "پمپاژ یأس و ناامیدی" نسبت به دو دولت حسن روحانی را در پدیداری اعتراض های دی ماه گذشته دخیل دانست و افزود: افشای فسادهای گسترده و ناامیدی از اصلاحات در تحریک این اعتراض ها نقش داشته اند.

وی در ادامۀ سخنانش افزود که مخرب تر از پدیدۀ حاشیه نشینی، به حاشیه رانده شدن بخش های مهمی از جمعیت جامعه نظیر زنان، اقوام و جوانان است. مولاوردی در پایان همۀ مسئولان جمهوری اسلامی را به پذیرش مسئولیت های خود در به وجود آمدن وضعیت حاضر و تلاش برای رفع مشکلات و مسائل این وضعیت فراخواند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.