دسترسی به محتوای اصلی
برکسیت/ فرانسه

نامۀ امانوئل ماکرون به مردم بریتانیا: از رفتن شما غمگین هستیم

امانوئل ماکرون در ماه ژوئن آینده به لندن خواهد رفت
امانوئل ماکرون در ماه ژوئن آینده به لندن خواهد رفت dr

به دنبال اجرایی شدن "برکسیت"، یا خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در نامه‌ای دوستانه خطاب به مردم بریتانیا که در مطبوعات انگلیسی منتشر شد، تأکید می‌کند که "برکسیت" نخواهد توانست فرانسه و بریتانیا را از یکدیگر دور کند... طلاق بریتانیا از اتحادیۀ اروپا از روز اول فوریه ٢٠٢٠ به اجرا درآمد.

تبلیغ بازرگانی

نامۀ رئیس جمهوری فرانسه به انگلیسی‌ها که در روزنامۀ "تایمز" مورخ شنبه اول فوریه منتشر شد، با عبارت «دوستان عزیز بریتانیایی (Dear British friends)» آغاز می‌شود. در این متن که با لحنی دوستانه نوشته شده، رئیس جمهوری فرانسه تأکید می‌کند که «برکسیت نتیجۀ یک تصمیم دموکراتیک است که در چارچوب حاکمیت ملی و توسط مردم بریتانیا گرفته شده و فرانسه نیز همیشه آن را محترم خواهد شمرد».
اما ماکرون می‌افزاید: «با اینحال، باید اعتراف کنم که به عنوان متحد، دوست و معتقد به یگانگی اروپا، تا چه اندازه از رفتن شما غمگین هستم».
امانوئل ماکرون سپس از انگلیسی‌ها سؤال می‌کند: «شاید فکر کنید آیندۀ اروپا دیگر دغدغۀ شما نیست؟» و ادامه می‌دهد: «اما من مطلقاً به چنین چیزی باور ندارم» زیرا به عقیدۀ ماکرون «ضعف اروپا به نفع بریتانیا نیست».

رئیس جمهوری فرانسه دربارۀ آیندۀ روابط لندن- پاریس می‌گوید: «همانطور که دریای مانش نتوانست فرانسه و بریتانیا را از یکدیگر جدا نگاه دارد، برکسیت هم آسیبی به روابط دیرین دو کشور نخواهد زد». او در این نامه می‌نویسد: «نباید اجازه دهیم که رقابتی مضر میان دو کشور ایجاد گردد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.