دسترسی به محتوای اصلی
سوریه/داعش

نیروهای داعش برای تصرف مجدد کوبانی وارد این شهر شدند

REUTERS/Kai Pfaffenbach

مرکز نظارت بر حقوق بشر درسوریه که درلندن مستقر است گزارش داده است که نیروهای داعش بار دیگر به شهرکردنشین "کوبانی" در مرزهای سوریه با ترکیه بازگشته و درصدد تصرف مجدد شهر برآمده اند. 

تبلیغ بازرگانی

بنا براین گزارش امروز نبردهای گسترده ای میان مدافعان کُرد و شبه نظامیان داعش دراطراف کوبانی درجریان بوده است.

نیروهای داعش دراوایل سال جاری میلادی شهر کوبانی را به تصرف خود آورند ولی به دنبال نبردهای شدیدی که توسط کردهای مدافع شهرصورت گرفت درروزهای پایانی ماه آوریل از این شهرمرزی عقب نشینی کردند.

اکنون خبرمی رسد که نیروهای داعش بار دیگر برای تصرف کوبانی تهاجم تازه ای را آغاز کرده اند.

مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید تهاجم تازه شبه نظامیان داعش با یک سوء قصد تروریستی از طریق انفجار خودرو در یک گذرگاه مرزی ترکیه آغازشد.

بنابراین گزارش نیروهای داعش در ساعات آغاز نبردهای تصرف کوبانی ده ها نفر را کشته اند. دراین حال گزارش ها حاکی است که نیروهای داعش درادامه پیشروی های خود بخش دیگری از شهر "حسکه" در شمال شرق سوریه به کنترل خود در آورده اند. حسکه در دویست و هفتاد کیلومتری حسکه قرار دارد و بزرگترین شهر شمال شرق سوریه به شمار می رود.

بخش هایی از این شهر همچنان در کنترل نیروهای وفادار به رژیم اسد، بخش دیگری در کنترل کردهای سوریه و بخش دیگری درکنترل نیروهای داعش قرار دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.