دسترسی به محتوای اصلی
سوریه/جنبش بازگشت پناهندگان

نیم‌میلیون پناهنده و آواره سوری به خانه و کاشانه خود در سوریه بازگشتند

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه ۳۰ ژوئن اعلام کرد که با کاهش نسبی خشونت‌ها در بخش‌هایی از سوریه، از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون نزدیک به نیم میلیون نفر از آوارگان سوری به خانه و کاشانه خود بازگشته‌اند. از ابتدای جنگ داخلی سوریه، نخستین باری است که این سازمان بین المللی جنبش بازگشت آوارگان و پناهندگان در این کشور را مشاهده کرده است.

تبلیغ بازرگانی

"سِسیل پویی"* یکی از سخنگویان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه در باره جنبش بازگشت آوارگان سوری می گوید:

" ازآغاز سال جاری، بیش از ۴۴۰ هزار آواره داخلی و ۳۱ هزار پناهنده سوری به خانه های خود در سوریه بازگشته اند. ما؛ هیچ برنامه ریزی برای بازگشت آنان نداشته ایم و این بازگشت، صرفاً یک جنبش خود جوش بوده وتنها باخواست واراده خود آنان انجام شده است ما با آنانی که بازگشته اند، تماس گرفتیم و دلایل این بازگشت را جویا شدیم. آنان دلایل مختلفی را برای بازگشت به خانه های خود عنوان می کنند. دلایل خانوادگی، کنترل اموال و دارایی ها، و کاهش خشونت ها و بهبود وضعیت امنیتی در منطقه ای که آنان زندگی می کردند، از جمله دلایل مهمی است که آنان را به بازگشت به خانه و کاشانه خود تشویق کرده است.

"سِسیل پویی"* در باره مناطقی از سوریه که کمیساریای عالی پناهندگان بیشترین بازگشت را درآنجا مشاهده کرده است، می گوید:

"بیشترین موج بازگشت‌ها در مناطق حلب، حما، حمص و دمشق بوده است. با توجه به تعداد بسیار زیاد پناهندگان و آوارگان در این کشور، این جنبش بازگشت، اندک است، ولی نشانگر این موضوع است که در سوریه چیزی در حال تغییر کردن است."

یادآور می شویم که جنگ داخلی سوریه از آغاز تا سال ۲۰۱۷ موجب آواره شدن میلیون ها سوری شده است. در حدود ۵ میلیون سوری، به کشورهای دیگر، خصوصاً به کشورهای همسایه سوریه پناهنده شده اند. در همین حال، بیش از ۶ میلیون سوری در داخل خاک سوریه آواره شده و مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند

* Cécile Pouilly, du Haut-Comité des Nations unies pour les réfugiés.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.