دسترسی به محتوای اصلی

هفتۀ مُد در پاريس

هفتۀ مُد در پاريس
هفتۀ مُد در پاريس RFI/Persian

«هفتۀ مُد» يا «هفتۀ دِفيله‌ها» دو بار در سال در پاريس برگزار مي‌شود و گرايش‌هاي اصلي مُد تابستاني و يا زمستاني فصول آينده را به نمايش مي‌گذارد. هر چند نيويورک، ميلان و لندن نيز به برپائي «فَشن ويک» هاي پُراهميتي مي پردازند، اما پاريس از نظر تاريخي نخستين آنها و همواره تنها شهري است که در آن دِفيلۀ «اوت کوتور» يا «نفيس دوزي» برپا مي‌شود. در سال‌هاي اخير به پيروي از هفته‌هاي مُد در چهار شهر ياد‌شده، در شمار بسيار زيادي از شهرهاي ديگر در پنج قارۀ جهان نيز دفيله‌ها و نمايشگاه‌هائي براي عرضۀ آفرينش‌هاي گوناگون در زمينه مُد برگزار مي‌شود که برخي از آنها هر سال از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند.

تبلیغ بازرگانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.