دسترسی به محتوای اصلی
ایران/غرب

هیلاری کلینتون: شهامت ملت ایران، دورویی رژیم

Reuters

به دنبال تظاهرات روز ۲۵ بهمن، وزیر امور خارجه آمریکا و رییس پارلمان اروپا با مقایسۀ ایران و مصر، به گرمی از مخالفان ایرانی پشتیبانی کردند. هیلاری کلینتون این بار با لحنی کم‌سابقه، بر حمایت خود تأکید کرد و گفت که ما شاهد شجاعت ملت ایران و دورویی رژیمی هستیم که از یک سو از تظاهرات مصری‌ها دفاع می‌کند و از سوی دیگر همان حقوقی را که برای مصری‌ها می‌خواهد، از مردم خود دریغ می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون از شهامت تظاهرکنندگان ایرانی تقدیر کرد و گفت: "ما برای اپوزیسیون و همۀ کسانی که در ایران با شجاعت به خیابان‌ها آمدند، همان فرصت و اقبالی را آرزو می‌کنیم که همتایان مصری‌شان هفتۀ گذشته به دست آوردند".
خانم کلینتون که از کنگره بازدید می‌کرد، افزود که ملت ایران مستحق همان حقوقی است که مردم مصر به خاطر آن قیام کردند.
وی همچنین در مورد اعمال خشونت دولتی هشدار داد و گفت: "ما با خشونت مخالفیم و می‌خواهیم که دولت ایران که در ممانعت از ابراز عقیدۀ ملت به خشونت متوسل شده، در این مورد پاسخگو باشد... ما معتقدیم که در نظام سیاسی ایران باید گشایشی ایجاد شود تا صدای مخالفان و جامعۀ مدنی به گوش برسد".
خانم کلینتون یک بار دیگر از شجاعت ملت ایران ستایش کرد و گفت: "آنچه که امروزه در ایران شاهد آن هستیم، نشانه‌ای از شجاعت ملت و دورویی رژیم است که طی سه هفتۀ اخیر مدام از وقایع مصر تجلیل کرد... اما اینک که برای این رژیم فرصتی پیش آمده تا همان حقوقی را که برای مصری‌ها مطالبه می‌کرد، به ایرانیان بدهد، [از این کار سر باز می‌زند و] چهرۀ واقعی‌ خود را می‌نمایاند".
وزیر خاجه آمریکا تأکید کرد که "من آشکارا و صریحاً از خواسته‌های مردمی که در ایران به خیابان آمدند، حمایت می‌کنم".

 

اتحادیۀ اروپا: روحیۀ سال ۲۰۰۹ در ایران زنده است

در بروکسل، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، خانم کاترین آشتون از دولت ایران خواست که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را محترم بشمارد و از خشونت پرهیز کند.
همچنین رییس پارلمان اروپا از تظاهرات ایرانیان دفاع کرد و گفت که این وقایع نشان می‌دهد که ایرانیان هم به اندازۀ مصری‌ها و تونسی‌ها، تشنۀ دموکراسی‌اند.
آقای جرزی بوزک که لهستانی است، گفت: "بر خلاف آن چه که رژیم ایران ادعا می‌کند، مصر و تونس علاقه‌ای به پیروی از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ ندارند".
وی افزود که همان روحیه‌ای که به دنبال انتخابات ریاست‌جمهوری "تقلبی" سال ۲۰۰۹ در ایران شکل گرفت، همچنان زنده است.
رییس پارلمان اروپا در پایان خواهان آزادی عمل کامل مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد.

دوشنبه‌شب، چند ساعت پس از پایان تظاهرات در ایران، وزیر خارجۀ بریتانیا نیز از تهران خواست که حق ابراز عقیدۀ ملت را رعایت کند و به خشونت متوسل نشود.

همانطور که میدانیم، با وجود تدابیر و تدارک شدید امنیتی در تهران و شهرهای بزرگ ایران و بدنبال فراخوان اپوزیسیون داخلی، دیروز، 25 بهمن، هزاران تن به خیابانها ریختند و علیرغم تلاش نظام بر سرکوب تظاهرات، بار دیگر نظام اسلامی حاکم را به چالش طلبیدند. شهامت مردم ایران واکنش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بدنبال داشته است. آنان ضمن ستودن شهامت مردم ایران به دورویی نظام حاکم در ایران انگشت نهاده و به دولت ایران هشدار میدهند که حقوق مسالمت آمیز مردم را برسمیت شناخته و از خشونت پرهیز نماید.

شتاب جنبش جامعه مدنی و افول ایده ئولوژی نظام اسلامی

پشتیبانی آمریکا و آتحادیه اروپا از تظاهرات مردم ایران و تأثیراتی که این پشتیبانی میتواند در کوتاه مدت و در بلند مدت در جهت شتاب گرفتن جنبش جامعه مدنی در ایران داشته باشد، موضوع مورد گفتگوی ما با مجید محمدی پژوهشگر مسائل ایران و استاد دانشگاه نیویورک می باشد.

مجید محمدی میگوید که نظام اسلامی طی 32 سال گذشته نشان داده است که فشار های بین المللی را در باره حقوق بشر و حقوق شهروندی، جدی تلقی نمیکند.با این وجود، وی اعتقاد دارد که واکنش آمریکا و اروپا و تأکید آنان بر رعایت حقوق شهروندی، گر چه در کوتاه مدت تأثیر نداشته باشد، اما در دراز مدت تأثیرات خود را بر جای خواهد گذاشت.از سوی دیگر، این واکنش، پیام محکمی است از سوی آمریکا و اروپا به مخالفان داخلی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه در جهت تحقق خواست های دموکراتیک خود، میتوانند بر روی آمریکا و اروپا حساب کنند.مجید محمدی میگوید که حمایت آمریکا، همچنانکه در مصر مؤثر بوده است، میتواند در ایران نیز مؤثر واقع شود.
مجید محمدی میگوید که پس از سقوط بن علی در تونس و مبارک درمصر، روحیه مخالفان دولت در ایران افزایش یافته است . رویداد های خاورمیانه به آنها این پیام را میدهد که میتوانند بر دیوارهای ترس- اعدام ها، شکنجه ها و بازداشت های گسترده و...، که نظام اسلامی با سرکوب در برابر آنان ایجاد نموده، فائق گردند.
باز شدن تدریجی فضای سیاسی در خاورمیانه و آغازشکل گیری جامعه مدنی در کشور های این منطقه میتواند شتاب بسیار زیادی به جنبش مدنی در ایران داده و در برابر این روند فزاینده، ایده ئولوژی نظام اسلامی حاکم از سی سال گذشته بیش از پیش رو به افول است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.