دسترسی به محتوای اصلی
تارنمای تازۀ ار.اف.ای

پایگاه خبری ار.اف.ای به زبان فارسی، لباسی تازه به تن می‌کند

پایگاه خبری ار.اف.ای به زبانِ فارسی از روز سه شنبۀ آینده ٢٥ فروردین/ ١٤ آوریل نَفَس تازه می کند تا با تنی تواناتر و تن‌پوشی نو، گزارشِ رویدادهای جهان و آگاهی‌های اساسی پیوسته به آنها را پرشتاب‌تر و گسترده‌تر در اختیار شما بگذارد.

تبلیغ بازرگانی

پایگاۀ کنونی اینک پا به سن گذاشته و چرخشِ تندِ زمانه و رخدادهایِ دم به دمِ آنرا برنمی تابد. روند دگرگونی دانشِ رایانه‌ای و پدید آمدن ابزارهای تازۀ کسب خبرها و آگاهی‌ها نیز، نو کردنِ ساختار و رخسار وبگاۀ کنونی را ناگزیر می‌سازد. در روزگاری که تبلت‌ها و تلفن‌های هوشیار ابزارهایِ نخستینِ دسترسی به اخبار و افکار شده‌اند، پایگاۀ خبریِ ما نمی‌تواند از کاروانِ کاربرانِ ابزارهای نو پس افُتد و تنها به پخش ماهواره‌ایِ صدای رادیو و نمایشِ رایانه‌ایِ سیمایِ سامانۀ خود دل بندد.

با این حال، تارنمای ما نارسائی‌ها و ناتوانی‌هائی ساختاری دارد که تنها با تلاش و کوشش دست‌اندرکاران آن برداشتنی نیست. از جمله آنکه این پایگاه شبانه روز بیدار نیست و روزآمد نمی شود و کارگزاران ویژه ای که یکسره به آن بپردازند ندارد. پس خواستۀ ما بزرگ است و اسباب دردست، اندک و، این چنین، چالش در رو سترگ. ما بدان آگاهیم و از کاربرانِ این تارنما می خواهیم که آنان نیز با بیاد داشتن این ویژگی‌ها به آن بنگرند.

هر چه هست، وبگاۀ تازه‌ای روز دوشنبۀ آینده پرده از روی بر خواهد گرفت. این وبگاه اینک دورانِ آزمایش خود را می گذراند و شاید تا روزها پس از رخ گشودن همچنان در پیِ آمایش و آرایشِ خویش باشد.

در وبگاۀ جدید، رنگِ سرخ، رنگِ نشانِ دیداریِ ار.اف.ای، با رنگهایِ سیاه و خاکستری بهم آمیخته اند تا ترکیبی زنده و متین بوجود آورند.

سرلوحۀ وبگاۀ نو، تازه‌گیهای فراوان دارد. در مرکز آن یک "برنامه خوانِ" رادیوئی جای گرفته است که برنامۀ فارسی ار.اف.ای را در تمامی ساعات شبانه روز پخش می کند و نیز به کاربران امکان می دهد که گزینه های رادیوئی خود را گوش کنند :
ـ برایِ شنیدن برنامۀ در حال پخش، پیکانۀ سمت راست را در باند سفید مرکزی به راه اندازید.

ـ برای شنیدنِ گزینه‌هایِ خود، با پیکانۀ سمت چپِ باندِ سفید، برنامۀ برگزیدۀ خود را بکار اندازید.

از دیگر تازه‌هایِ پایگاۀ نو آنست که گزینۀ روز ما را همراه با تصویرِ کوچکی در سمتِ چپِ سرلوحه در اختیار شما می گذارد.

خبرنامه، جستجوگر فارسی و وبگاه های ار.اف.ای به زبان هایِ دیگر نیز در سرلوحه جای گرفته و دسترسی به آنها آسان‌تر شده است. سیاهۀ صفحاتِ موضوعی نیز از "صفحۀ نخست" تا برگ "برنامه‌ها" در سرلوحه جای گرفته اند تا دسترسی به این بخش‌ها را آسان تر کنند.

صفحه نوردی در پایگاۀ جدید، افزون بر راهکار سنتی، با بهره گرفتن از دو پیکانۀ جانبی نیز انجام می گیرد.

صفحۀ نخست برای آسان کردن دسترسی به اخبار و گزارش‌ها، از آرایش ساده ای بر خوردار است. در سمت راست این صفحه، خبر‌هایِ پر اهمیتِ روز می آیند و با گذشت زمان می گذرند و به صفحات موضوعی می روند. همواره اما بیست و یک خبر برگزیدۀ ما، در اشکالِ گوناگونِ نوشتاری، شنیداری و دیداری و نیز چند رسانه‌ای، گزارشِ رویدادها را به آسانی در دسترس شما قرار می دهند.

در ستون سمت چپ این صفحه، پرده‌گردانِ فرآورده‌هایِ ویژه، "خبرهای کوتاه" و نیز "چشم انداز روز" تازه‌هایِ دیگرِ پایگاۀ جدید را تشکیل می دهند. از همین جاست که می توان به صفحاتِ "ناظران"، "روزنامه‌ها و هفته نامه‌های فرانسه" دست یافت.

نیمۀ میانی صفحۀ نخست، با سازه‌های افقی خاکستری رنگ، برنامه های گوناگونِ رادیوئی و فرآورده‌های ویژۀ ما را ارائه می دهد.
در جادۀ "هفتگی‌ها" مجلاتِ رادیوئیِ هفتگی ما در آمد و رفتند. با انتخاب هر یک از آنها به صفحۀ ویژۀ آن برنامه گام می نهید و افزون بر تازه‌ترین شماره، می توانید به تمامی تولیدات گذشته نیز دست یابید.

"دریچه"، به باغِ نگاه‌ها و اندیشه‌ها گشوده می شود و دو برنامۀ "زمینه‌ها و دیدگاه‌ها" و "چهره‌ها و گفتگوها" را در دسترس کاربران می گذارد. "مقاله‌ها و پژوهش‌ها" و نیز "نگرش‌ها و نگارش‌ها" صفحات ویژۀ پایگاۀ خبری ماست. در نخستین آنها کوشش ما بر این اینست که نگاهی ژرف و کنکاش‌گر بر ایده‌ها و پدیده‌هایِ دوران خود داشته باشیم و در دیگری نگرشِ اندیشندگان جامعۀ را در بارۀ رویدادهای پیرامون ارائه کنیم.

"دفترهای ویژه"، فرآورده‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری ما را در مجموعه های سازمان یافته موضوعی در اختیار کاربران قرار می دهد. این مجموعه‌ها با گذشت زمان برگ‌های تازه می یابند و هر روز غنی تر می شوند.
اندکی پائین تر، فرآورده‌های رسانه ایِ ار.اف.ای برای آموزش زبان فرانسه را می یابید و می توانید بسادگی از آنها بهره گیرید.

از دیگر تازه‌گیهای وبگاۀ نو، بخش ویژه ایست بنامِ کارگزاران و کاربران که میدانِ گفتگو و پیوندِ این دو به حساب می آید. "یادداشت سر‌دبیر" از روند کار کارگزاران، چگونگیِ گزینش‌ها، تلاش‌ها و نیز تردیدها و خطا‌هایِ آنان می گوید و کاربران را با دگرگونی‌ها، پیشرفت‌ها و نگرانیهای اینسو آشنا می کند. آنچه اینک می خوانید از جملۀ همین سخن هاست. "یادداشتِ روزنامه نگاران" ، از کار روزمرۀ آنان پرده برمی دارد و نا شنیده‌ها و ناگفته‌های فراهم آوردن و ارائۀ خبرها را که در برنامه های سنتی جائی نمی یابند، باز می گوید. اخبار نشست های علمی و پژوهشی، نمایش‌ها و نمایشگاه‌های هنری و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان یافته در اروپا که پیوندی با جهان فارسی زبان دارند، در صفحۀ "آگهی‌ها و آگاهی‌ها" جای می گیرند.

در بخش پایانی صفحه بر زمینۀ سیاه رنگ، راهنمای سامانۀ ما دسترسی مستقیم به خدمات و آگاهی‌های مربوط به این رسانه را آسان می سازد. نگاهی بیندازیم : زیر نشان ار.اف.ای، در مجموعۀ "گوش کنید"، می توانید "برنامه ها" و "اخبار" برگزیده خود را بیابید و از همین راه به بایگانیِ برنامه‌ها نیز دست یابید. شماری از برنامه‌های گذشته ار.اف.ای که تولید آنها متوقف شده است در همین "بایگانی‌ها" همچنان قابل دسترسی هستند.

کمی پائین تر، در زیر مجموعه‌های گوناگون، آگاهی‌های لازم در بارۀ برنامه‌های رادیوئی ما، چگونگی دریافت آنها از راه ماهواره، شبکۀ اینترنت، تبلت و تلفنِ هوشیار آمده است. شما همچنین می توانید از خط "با ما تماس بگیرید" برای ارسال پرسش‌ها و پیشنهادات خود استفاده کنید. آگاهی‌ها و خدمات گوناگونی از همین راه در اختیار شما قرار دارد.

صفحه‌های موضوعی و صفحۀ متون، باز‌سازی ساختار پایه ای وبگاه است که در سوی راست آن به تناسب، سیاهۀ اخبار و یا متن خبر می آید و در سوی چپ، ستون صفحۀ نخست پایدار می ماند. در این ستون هنگامی که صفحۀ خبر گشوده است، پرده گردانِ دومّی اخبار برگزیده روز را به نمایش می گذارد.

تردید نیست که وبگاۀ نو، همانند هر پایگاۀ دیگری، هزارتوئی است که اگر به شرحِ هر گوشۀ آن پرداخته شود، کسالت خواهد آورد. پس شما را به صفحه نوردی در این تارنما فرا می خوانم و یافتن خوب و بد آن را به شما می سپارم.

از یاد نبرید که اخبار و دیگر فرآورده‌های ار.اف.ای را به زبان فارسی می توانید بر روی تبلت و تلفن هوشیار بخوانید، بشنوید و ببینید. برای این کار نرم افزارهای ویژه و رایگان ما را بروی تبلت و تلفن خود بگذارید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.