دسترسی به محتوای اصلی
هند

پیروزی ناراندا مودی در انتخابات هند

پیروزی ناراندا مودی (سمت چپ) در انتخابات هند
پیروزی ناراندا مودی (سمت چپ) در انتخابات هند Money SHARMA / AFP

تازه ترین گزارش ها حاکی از آنست که در انتخابات پارلمانی هند ناراندا مودی توانسته از رقیب اصلی خود در حزب کنگره و سایر رقبای منطقه‌ای قدرتمند در سراسر کشور پیشی بگیرد. رائول گاندی رهبر حزب کنگره و رقیب اصلی ناراندا مودی امروز، پنجشنبه شکت خود را پذیرفت. این انتخابات برتری بدون چون و چرای ملی گرایان هندو را در چشم انداز سیاسی و اجتماعی هند، این کشورغول آسای جنوب آسیا نشان می دهد.

تبلیغ بازرگانی

نتایج بدست آمده تاکنون نشان می‌دهد که حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری ناراندا مودی، نخست وزیر هند حدود ۳۰۰ کرسی از مجموع ۵۴۳ کرسی پارلمان هند را به دست آورده است. بدین ترتیب پارلمان هند برای مدت ۵ سال آینده رنگ زعفرانی خواهد داشت، رنگ حزب ملی گرایان هندو و ناراندا مودی، نخست وزیر هند، با این پیروزی قاطع در انتخابات عمومی اخیر، می تواند برای یک دوره پنج ساله دیگر نخست وزیری خود را تضمین کند.

پسر یک فروشنده کوچک چای در گجرات واقع در غرب هند، نارانادا مودی، ۶۸ ساله  به عنوان مرد نیرومند هند براین کشور بزرگ آسیایی با بیش از۳‚۱ میلیارد جمعیت برای ۵ سال سال آینده تثبیت کرد.

در حالی که انتخابات اخیر پارلمانی هند به منزله یک رفراندوم در مورد ادامه و یا عدم سیاست های او و به تعبیری بودن و یا نبودن او در فضای سیاسی هند بود، او با اتکا به حس قدرت سیاسی و ارائه مختصات  قوی شخصیتی خود به قدرت سیاسی توانست خود را به عنوان رهبر بلا منازع هند درافق سیاسی ۵ ساله این کشور بزرگ جنوب آسیا جا بیاندازد.

در پی انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمان هند، ارزش سهام در بازارها این کشور به نحو چشمگیری افزایش یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.