دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه/ میراث‌فرهنگی

کشف حکاکی‌های متعلق به بیش از ١۴ هزار سال پیش در فرانسه می‌تواند زوایایی از حیات ماقبل تاریخ را روشن کند

.در بین اشیای باستانی کشف‌شده در نزدیکی "برست" در شمال غربی فرانسه، بر روی یکی از لوح ها سر یک "نیاگاو" یا "اروخص" مزین به شعاع های نور دیده می شود؛ در پشت این لوح، نماد سر "نیاگاو" بدون شعاع نور در اطراف آن به چشم می‌خورد،
.در بین اشیای باستانی کشف‌شده در نزدیکی "برست" در شمال غربی فرانسه، بر روی یکی از لوح ها سر یک "نیاگاو" یا "اروخص" مزین به شعاع های نور دیده می شود؛ در پشت این لوح، نماد سر "نیاگاو" بدون شعاع نور در اطراف آن به چشم می‌خورد، HO / PLOS One / AFP

باستان‌شناسان فرانسوی در کاوش‌های خود اشیایی متعلق به ١۴ هزار سال قبل در نزدیکی "برست" واقع در فرانسه از خاک بیرون کشیده‌اند که اطلاعات ارزشمندی در مورد عصر ناشناخته "پاﻟﺋﻭتیک" یا "پارینه سنگی" در اختیار آنان قرار می‌دهد.

تبلیغ بازرگانی

با اکتشاف اشیایی باستانی در نزدیکی "برست" در شمال غربی فرانسه، شواهدی حاکی از حضور انسان در این ناحیه در بیش از چهارده هزار و پانصد سال پیش یافت شده است.
اشیاء یافت‌شده، شامل لوح‌هایی از جنس "شیست" و ابزارهایی ساخته شده از سنگ چخماق است.

بر روی الواح، اشکال هندسی و نقش‌های بی نظیری حک شده است؛ به عنوان مثال بر روی یکی از لوح ها که حدود ٣۰ سانتیمتر طول دارد، سر یک "نیاگاو" یا "اروخص"٭، مزین به شعاع های نور دیده می شود؛ در پشت این لوح، نماد سر "نیاگاو" بدون شعاع نور در اطراف آن به چشم می‌خورد.

"نیکلا نودینو" سرپرست کاوش‌های باستانشناسی در این سایت به خبرگزاری فرانسه گفته است که در میان آثار یافت‌شده در اروپا که قدمتشان به ماقبل تاریخ میرسد، تنها این سنگ نگاره است که نمایشگر سر حیوانی مزین به شعاع‌های نور است.

بر روی لوح بزرگتر دیگری، دو اسب در مقابل هم دیده می‌شوند. در میان پاهای یکی از اسب‌ها، کره اسبی بچشم می‌خورد.
بر روی چندین لوح کوچک نیز خطوط هندسی، تعدادی مثلث و هاشور دیده می‌شود که نمایانگر گونه‌ای هنر انتزاعی است.

بنا به گفته "نیکلا نودینو"، اشیا یافت‌شده قدیمترین رد پای باقی مانده از هنر ماقبل تاریخ در اروپا است. وی افزوده است که در قاره اروپا کمتر از ۱۰ سایت باستانی متعلق به عصر پارینه سنگی وجود دارد اما تنها ٢ یا ٣ سایت از جمله سایت "مورات" بر وجود کارهای هنری در این دوره گواهی می دهند.

لوح‌های سنگی حکاکی شده، حقایقی را در باره نگارگری و شاید نمادگرایی یا سمبولیسم در نگارگری بازگو می‌کنند. بررسی ابزارهای یافته شده نیز اطلاعات بیشتری در مورد حرفه‌ها، مهارت‌ها، نظام فرهنگی و اقتصادی انسان‌های این عصر در اختیار ما قرار می‌دهد.

کاوش در سایت باستان‌شناسی مزبور که حدود ۱۰ متر طول و ٣ متر پهنا دارد، در ژوﺋﻳﻪ ٢۰۱۸ ازسر گرفته خواهد شد.

٭aurochs

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.