دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ انتخابات

[گزارش تصویری] انتخابات در ایران

دختر خردسال با در دست داشتن شناسنامه مادرش در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در جنوب تهران. ۲۹ اردیبهشت/ ١٩ مه ٢٠۱٧
دختر خردسال با در دست داشتن شناسنامه مادرش در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در جنوب تهران. ۲۹ اردیبهشت/ ١٩ مه ٢٠۱٧ ATTA KENARE / AFP

تبلیغ بازرگانی

ATTA KENARE / AFP

رأی‌دهندگان، هنگام گرفتن سلفی در صف انتظار
رأی‌دهندگان، هنگام گرفتن سلفی در صف انتظار Behrouz MEHRI / AFP

یک حوزه رأی‌گیری در شمال تهران
یک حوزه رأی‌گیری در شمال تهران ATTA KENARE / AFP

یک حوزه رأی‌گیری در تهران
یک حوزه رأی‌گیری در تهران BEHROUZ MEHRI / AFP

یک حوزه رأی‌گیری در قم
یک حوزه رأی‌گیری در قم Ali SHAIGAN / AFP

یک حوزه رأی‌گیری در شمال تهران
یک حوزه رأی‌گیری در شمال تهران ATTA KENARE / AFP

یک حوزه رأی‌گیری در تهران
یک حوزه رأی‌گیری در تهران Behrouz MEHRI / AFP

یک حوزه رأی‌گیری در جنوب تهران
یک حوزه رأی‌گیری در جنوب تهران ATTA KENARE / AFP

رأی‌دهندگان در یک حوزه رأی‌گیری در شهر قم، در حال نگاه کردن اسامی نامزدان انتخابات شوراهای شهر و روستا و  میان دوره‌ای مجلس شورا
رأی‌دهندگان در یک حوزه رأی‌گیری در شهر قم، در حال نگاه کردن اسامی نامزدان انتخابات شوراهای شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورا Ali SHAIGAN / AFP

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.