دسترسی به محتوای اصلی
ایران

۶۰ درصد حاشیه نشینان و کارتن خواب های ایران مهاجران روستایی هستند

ابوالفضل رضوی، معاون توسعۀ روستایی رییس جمهوری ایران
ابوالفضل رضوی، معاون توسعۀ روستایی رییس جمهوری ایران

ابوالفضل رضوی معاون توسعۀ روستایی رییس جمهوری ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، گفته است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حاشیه نشینان ایران را روستائیان مهاجر تشکیل می دهند و بر اساس آمار شهرداری ۶۰ درصد کارتن خواب های تهران و دیگر شهرهای کشور روستائیان مهاجر هستند.

تبلیغ بازرگانی

معاون توسعۀ روستایی رییس جمهوری ایران سپس تصریح کرده است که حاشیه نشینی تنها به تهران محدود نمی شود و همۀ شهرهای بزرگ کشور را در برمی گیرد. برای نمونه، ۳۵ درصد جمعیت اهواز را حاشیه نشنینان تشکیل می دهند که همگی نیز روستایی هستند.

معاون رییس جمهوری ایران در امور توسعۀ روستایی سپس گفته است اگر همۀ هزینه هایی که صرف مبارزه با حاشیه نشینی در شهرها شده، صرف عمران روستاهای کشور شده بود، یقیناً ابعاد حاشیه نشینی و مهاجرت از روستاها در مقیاس های امروزی نبودند.

بر اساس آمار رسمی، بیش از نیمی از جمعیت ۲۳ میلیون نفری روستاهای ایران، یعنی دست کم ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نتیجۀ بی آبی و بیکاری به حاشیۀ شهرهای کشور مهاجرت کرده اند، به طوری که شمار حاشیه نشینان ایران بر اساس آمار رسمی به دست کم ۱۸ میلیون نفر می رسد.

از نظر مقامات ایران این جمعیت بزرگ محرومان تهدیدی امنیتی به شمار می رود، زیرا، در صورت وقوع "شورش های نان" بر شدت و دامنۀ آنها نیز خواهد افزود. تجربۀ انقلاب ۱۳۵۷ وزن سنگین و نقش تعیین کنندۀ حاشیه نشینان در جهت گیری رویدادهای سیاسی را نشان داد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.