អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ៖ «កម្ពុជសុរិយាជាទស្សនាវដ្តីមួយដែលបានជួយឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិរស់ឡើងវិញ»

សំឡេង ០៨:៣៨
ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជាសុរិយា
ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជាសុរិយា © Internet

បច្ចុប្បន្នដែ​លប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា​យសម្បូរបែប បើនិយា​យពីកម្ពុជ​សុរិយាទំន​ងជាមិនសូ​វមានអ្នកស្គាល់នោះ​ទេ។ កម្ពុជសុរិយា ជាទស្ស​នាវដ្តីភាសា​ខ្មែរដំបូងគេ បានបង្កើ​តតំាងពីឆ្នាំ១៩២៦​មកម្លេះ ក្នុងបំណង​ផ្សព្វ​ផ្សាយពី សាសនា វប្បធម៌ ប្រពៃណី​ខ្មែរ។ ក្នុងវេទិកាជា​តិអំណាន​កាលពីម្សិល​មិញ មានសិក្ខាសា​លាមួយនិ​យាយពីសារៈខា​ន់ទស្សនាវដ្តីនេះ។ លោ​កហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងអប់រំ ឲ្យតម្លៃ​ទស្សនា​វដ្តីកម្ពុជសុរិយា ថា​ជាផ្នែកសំខាន់​មួយ ដែលបា​នជួយឲ្យវប្បធម៌​ជាខ្មែររស់​ឡើងវិញ​។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ