អានតួអត្ថបទ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក មាស សុខសេនសាន៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតាមដានការប្រែប្រួលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះ

សំឡេង ១២:៤៩
លោក មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោក មាស សុខសេនសាន អគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ © RFI

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រោ​ងចំណាយថ​វិកាប្រមាណ៦០លា​នដុល្លារអាមេរិក សម្រា​ប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំ​ងឺកូវីដ១៩ ក្នុងរយៈ​ពេល១ឆ្នាំ។ នេះបើ​តាមលោក មាស សុខ​សេន​សាន អគ្គ​លេខា​ធិការ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ។ ក្នុងនាទី​ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរ​បស់វិទ្យុបារាំងអ​ន្តរជាតិលោ​កបានឲ្យដឹងទៀតថា បច្ចុប្បន្នអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏​ដូចជាក្រសួ​ងសេដ្ឋកិច្ច​កំពុងតាមដាន​នូវការប្រែប្រួលនៃកំ​ណើន​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុង​អំឡុងពេលដែល​កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ​១៩​។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ