អានតួអត្ថបទ
តារាសាស្ត្រ

រកឃើញភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែល​មាន​ទំហំប្រហែលផែនដីស្ថិតក្នុងតំបន់មានអំណោយផលដល់​ជីវិត

ភព​ក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ឈ្មោះ TOI 700 d ដែលតេឡេស្កុប TESS ទើប​នឹង​រកឃើញ
ភព​ក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ឈ្មោះ TOI 700 d ដែលតេឡេស្កុប TESS ទើប​នឹង​រកឃើញ NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith (USRA)

តេឡេស្កុប ឈ្មោះ “ថេស” របស់​ណាសា (Transiting Exoplanet Survey Satellite-TESS) ទើបនឹងបាន​រកឃើញ​ភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែល​មាន​ទំហំ​ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ភពផែនដី ហើយ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​អាច​មាន​អំណោយផល​ដល់​ជីវិត ដែល​គេ​ហៅ​តាម​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា « Habitable Zone » ពោលគឺ ជា​តំបន់​​ដែល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ល្មម​អាច​ឲ្យ​ទឹក​ស្ថិត​នៅ​ជា​សភាពរាវ​នៅលើ​ផ្ទៃដី​បាន។ ភពដែល​ណាសា​ទើប​នឹង​រកឃើញ​ថ្មី​នេះ មាន​ឈ្មោះ​ថា TOI 700d ស្ថិតនៅ​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជា ១០០ឆ្នាំ​ពន្លឺ​ពី​ភពផែនដី​របស់​យើង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ