អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

ការចេះប្រើភ្លើង៖ ​ចំណុចរបត់​នៃ​ដំណើរវិវឌ្ឍន៍​របស់​មនុស្ស

សំឡេង ០៩:១៦
ការចេះប្រើភ្លើង ត្រូវ​បាន​គេ​រាប់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ចំណោម​បដិវត្តន៍​ដ៏​ចម្បងៗ នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​របស់​មនុស្សជាតិយើង
ការចេះប្រើភ្លើង ត្រូវ​បាន​គេ​រាប់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ចំណោម​បដិវត្តន៍​ដ៏​ចម្បងៗ នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិ​របស់​មនុស្សជាតិយើង Pixabay

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពី​ប្រវត្តិ​ភពផែនដី​របស់យើង​​តទៅទៀត ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​មនុស្ស​សម័យដើម​ដំបូង ចាប់តាំង​ពី​ការ​ចេះដើរជើងពីរ រហូត​ទៅដល់​ការ​ចេះប្រើ​ឧបករណ៍ និង​ការ​ចេះប្រើ​ភ្លើង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ