អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

ពីការសិក្សាពណ៌ឥន្ទធនូទៅការកំណត់សារធាតុគីមីរបស់ផ្កាយចម្ងាយរាប់ពាន់ឆ្នាំពន្លឺ

សំឡេង ០៨:៤២
វិសាលគមន៍​នៃ​ពន្លឺ ដែល​អាច​បញ្ជាក់​ពី​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​សារធាតុគីមី​
វិសាលគមន៍​នៃ​ពន្លឺ ដែល​អាច​បញ្ជាក់​ពី​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​សារធាតុគីមី​ NASA

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​រៀបរាប់ អំពីដំណើររឿង​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្ស​ជាតិយើង​ទៅលើ​ពន្លឺ និងជាពិសេស ទៅលើ​ដំណើរវិវឌ្ឍ​នៃ​ចំណេះដឹង ចេញ​ពី​ការ​សិក្សា​ទៅលើ​ពណ៌​របស់​ឥន្ទធនូ រហូត​ទៅ​ដល់​ការ​រកឃើញ​ទ្រឹស្តី ដែល​អាច​ឲ្យ​គេ​កំណត់​បាន​នូវ​សារធាតុ​គីមី ដែល​នៅ​ក្នុង​ផ្កាយ​​ចម្ងាយ​រហូតដល់​ទៅ​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ​ពន្លឺ​ពី​ភពផែនដី​របស់​យើង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ