អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

អាថ៌កំបាំង​ជុំវិញ​ពន្លឺ​និង​ចក្ខុវិញ្ញាណ

សំឡេង ០៨:៤៦
Human Eye
Human Eye Pixabay

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​រៀបរាប់ អំពីដំណើររឿង​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្ស​ជាតិយើង​ទៅលើ​ពន្លឺ និង​ទៅលើ​យន្តការ ដែល​នាំ​ឲ្យ​ភ្នែក​របស់​យើង​អាច​មើល​ឃើញ​អ្វីៗ​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួនយើង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ