អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

ការប្រយុទ្ធ​តទល់​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​រដា្ឋភិបាល​សីហនុ

សំឡេង ០៦:២០
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន RFI

នៅសប្តាហ៍មុន វ៉ាន់ឌីកាអុន លើកអំពី​សហប្រតិបត្តិការ​យោធារវាងគណបក្សកុម្មុយ​និស្ត​ខ្មែរ​និង​គណបក្ស​​ កុម្មុយនិស្ត​វៀតណាម។ នៅសប្តាហ៍នេះ វ៉ាន់ឌីកាអុន បរិយាយ​អំពីការ​ប្រយុទ្ធ​រវាង​ខ្មែរ​ក្រហម​និងរដ្ឋាភិបាលសីហនុ។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ