អានតួអត្ថបទ
ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ករណី​ពរ​ពោះ​ជំនួស​គួរ​មាន​ច្បាប់​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ឬ​មិន​ឲ្យ​មាន​ករណី​នេះ​នៅ​កម្ពុជា?

រូបភាពឯកសារ
រូបភាពឯកសារ

បញ្ហា​ពរ​ពោះ​ជំនួស​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ប្រធាន​បទ​សំខាន់​នា​ដំណាក់​កាល​ចុង​ក្រោយ​នេះ ដោយ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​បាន​ដឹក​នាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ជាមួយ​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​កាល​ពី​ពុធ ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សំណាក់​ស្ថាន​បេសកកម្ម​ការ​ទូត​បរទេស​នៅ​កម្ពុជា​ចំនួន​២០ ដើម្បី​បាន​ដឹង​ឮ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ ការ​គ្រោង​ធ្វើ​ច្បាប់​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​សេវាកម្ម​ពរ​ពោះ​ជំនួស​ក៏​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​ដែរ ដោយ​មាន​ការ​រំពឹង​ថា​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ពរ​ពោះ​ជំនួស​នឹង​ជួយ​ដល់​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ស្រប​ច្បាប់ ខណៈ​ដែល​មើល​ទៅ​កម្ពុជា​ទំនង​ជា​មិន​អាច​ទប់​ស្កាត់​បញ្ហា​នេះ​បាន​ទេ។ 

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ