អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

សមាគម​AFSFCចង់ជំរុញ​គុណភាព​ធនធានមនុស្ស​ខាង​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ត​នៅកម្ពុជា

សំឡេង ០៨:៥៤
ស្លាកសញ្ញា​របស់​សមាគម​បារាំង​នៃ​អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បី បណ្តុះបណ្តាល​អ្នកជំនាញ​ខាង​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ត នៅ​កម្ពុជា
ស្លាកសញ្ញា​របស់​សមាគម​បារាំង​នៃ​អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បី បណ្តុះបណ្តាល​អ្នកជំនាញ​ខាង​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ត នៅ​កម្ពុជា ©AFSFC

នៅក្នុងបទយកការណ៍ នៅថ្ងៃនេះ ឈាង បុប្ផា ណែនាំ លោកអ្នកនាង ឲ្យបានស្គាល់ សមាគម​បារាំង​នៃ​អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បី បណ្តុះបណ្តាល​អ្នកជំនាញ​ខាង​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ត នៅ​កម្ពុជា ដែល​ហៅកាត់​ថា AFSFC។ បង្កើតឡើង នៅ​ចុង​ឆ្នាំ ២០១៥ សមាគម​មួយ​នេះ​មាន​ទីតាំង នៅ​ប្រទេសបារាំង និងមាន​គោលដៅ​ជំរុញ​ធនធាន​មនុស្ស​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​វិទ្យាសាស្រ្ត នៅ​ប្រទេសកម្ពុជា។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ