អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

សមាគម​Padoumaទាញ​ប្រយោជន៍​ពី​នយោបាយ​កាត់ពន្ធនៅ​បារាំង ដើម្បីរកជំនួយ ជួយ​ជនបទកម្ពុជា

សំឡេង ០៦:២៣
ទំព័រវិបសៃតិ៍​របស់​សមាគម​Padouma ដែល​មាន​លោកស្រី លី សារ៉ានី​ជា​ប្រធាន
ទំព័រវិបសៃតិ៍​របស់​សមាគម​Padouma ដែល​មាន​លោកស្រី លី សារ៉ានី​ជា​ប្រធាន ©Padouma

ទាញយក​ប្រយោជន៍ពីធនធាន​របស់​ក្រុមហ៊ុនបារាំង ដើម្បី ប្រើជា ប្រភព​ជំនួយ សម្រាប់ ផ្នែក អនាម័យ ទឹកស្អាត ហើយនិង​ការអប់រំនៅ តាមទី​ជនបទ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នេះជា​ចំណុចខ្លាំង​​របស់សមាគមPadouma ជា​ភាសាបាលី ដែល​មានន័យជាភាសាខ្មែរ​ថា ផ្កាឈូក។ បង្កើតឡើង នៅប្រទេស​បារាំង នៅឆ្នាំ ២០១៧ សមាគមខ្មែរ​មួយនេះ មាន​ពិធីករ​​បារាំង​ដ៏ល្បីឈ្មោះ លោក មីស៊ែល ឌ្រុចគែរជាអ្នកចេញមុខឈរឈ្មោះ ទ្រទ្រង់​ជួយ​សមាគម។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ