អានតួអត្ថបទ
បទយកការណ៍

មនុស្ស​សំបុរពណ៌សំបក​ចេក របស់​លោកស្រី​ ឆ ឡាណា

សំឡេង ១០:៥៧
លោកស្រី ឆ ឡាណា​ម្ចាស់​និពន្ធ​សៀវភៅ Génération Peau de Banane
លោកស្រី ឆ ឡាណា​ម្ចាស់​និពន្ធ​សៀវភៅ Génération Peau de Banane ©

“មនុស្សជំនាន់សំបុរសំបកចេក ឬជីវិតនៅក្រោយរបបខ្មែរក្រហម” នេះជាចំណងជើង​សៀវភៅ​ដែលនិពន្ធឡើងដោយលោកស្រី ឆ ឡាណា និងត្រូវបានបោះពុម្ព​ផ្សាយ​កាល​ពីខែមេសា​ឆ្នាំនេះ។ កើតចេញពីត្រកូលគ្រួសារចិនខ្មែរ ដែលរងគ្រោះ និងមិនចង់និយាយ​រំលឹកពី​របបខ្មែរក្រហម លោកស្រី ឆ ឡាណា បានព្យាយាម ស្រាវជ្រាវ ស្វែង​រកយល់​ប្រវត្តិ​ដើមរបស់គ្រួសារ របស់ឪពុកម្តាយ នៅមុន និងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ដើម្បី គោលដៅសំខាន់ពីរ គឺការផ្ទេរការចងចាំ ហើយនិងការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ច្បាស់មួយឲ្យខ្លួនឯង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ